Menu

CON/2009/46

  1. Stanovisko k rozšíreniu pôsobnosti Banque Centrale du Luxembourg v oblasti dohľadu v súvislosti s návrhom zákona o platobných službách, inštitúciách elektronických peňazí a konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a systémoch zúčtovania cenných papierov (CON/2009/46), Luxembursko, 14. 5. 2009.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language