CON/2009/46

  1. Advies inzake het uitbreiden van de oversight role van de Banque centrale du Luxembourg middels een ontwerp van wet betreffende betalingsdiensten, elektronisch-geld instellingen en het definitieve karakter van de afwikkeling in betalings- en effectenafwikkelingssystemen (CON/2009/46), Luxemburg, 14.5.2009.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language