CON/2009/46

  1. Становище относно разширяването на надзорната роля на Banque Centrale du Luxembourg посредством законопроект за платежните услуги, институциите за електронни пари и окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (CON/2009/46), Люксембург, 14.5.2009.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language