Menu

CON/2009/1

  1. Atzinums par jaunu regulu par pārrobežu maksājumiem Kopienā (CON/2009/1), OV C 21, 28.1.2009, 1. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regula par pārrobežu maksājumiem Kopienā (COM(2008) 640)