Menu

CON/2009/1

  1. Vélemény a Közösségen belüli, határokon átnyúló fizetésekről szóló rendeletről (CON/2009/1), HL C 21., 2009.1.28., 1. o.

      Kiegészítő információ

       
      Javaslat: az Európai parlament és a Tanács rendelete a Közösségben történő, határokon átnyúló fizetésekről (COM(2008) 640)