Menu

CON/2009/1

  1. Lausunto uudesta asetuksesta rajatylittävistä maksuista yhteisössä (CON/2009/1), EUVL C 21, 28.1.2009, s. 1.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rajatylittävistä maksuista yhteisössä (KOM(2008) 640)