Menu

CON/2009/1

  1. Arvamus uue määruse kohta, mis käsitleb välismakseid ühenduses (CON/2009/1), ELT C 21, 28.1.2009, lk 1.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek: Euroopa parlamendi ja Nõukogu määrus välismaksete kohta ühenduses (KOM(2008) 640)