CON/2009/1

  1. Γνώμη σχετικά με νέο κανονισμό για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα (CON/2009/1), EE  C 21 της 28.1.2009, σ. 1.

      Πρόσθετες πληροφορίες

       
      Πρόταση κανονισμοσ του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του Συμβουλίου για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα (COM(2008) 640)