Menu

CON/2009/1

  1. Udtalelse om en ny forordning om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet (CON/2009/1), EUT C 21 af 28.1.2009, s. 1.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet (KOM(2008) 640)