Menu

CON/2009/1

  1. Stanovisko k novému nařízení o přeshraničních platbách ve Společenství (CON/2009/1), Úř. věst. C 21, 28. 1. 2009, s. 1.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o přeshraničních platbách ve Společenství (KOM(2008) 640)