Banking Supervision
Български
Menu

CON/2008/78

 1. Становище относно ролята на Българска народна банка по отношение на платежни институции и оператори на платежни системи и надзора над платежни и сетълмент системи (CON/2008/78), България, 26.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Допълнителна информация

    
   Закон за платежните услуги и платежните системи