CON/2008/71

 1. Становище относно създаването на регистър за финансови институции, поддържан от Българска народна банка (CON/2008/71), България, 18.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Допълнителна информация

    
   Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции