CON/2008/46

  1. Advies betreffende de staatsgarantie ter dekking van het door de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique verleende krediet in de context van haar bijdrage tot de finannciele stabiliteit (CON/2008/46), België, 8.10.2008.

    Aanvullende informatie

       
      Dit advies is alleen beschikbaar in het Engels.