CON/2008/37

  1. Aviz cu privire la modificarea Directivei privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare şi a Directivei privind contractele de garanţie financiară în ceea ce priveşte sistemele interconectate şi creanţele private (CON/2008/37), JO C 216, 23.8.2008, p. 1.

      Informaţii suplimentare

       
      Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare și a Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanție financiară în ceea ce privește sistemele legate și creanțele private (COM(2008)213)