CON/2008/37

  1. Opinjoni dwar l-emenda tad-Direttiva dwar il-finalità tas-settlement f’sistemi ta’ ħlas u ta’ settlement ta’ titoli u tad-Direttiva dwar l-arranġamenti tal-garanziji finanzjarji fir-rigward ta’ sistemi linked u talbiet ta’ kreditu  (CON/2008/37), ĠU C 216, 23.8.2008, pġ. 1.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 98/26/KE dwar finalità ta’ settlement fis-sistemi ta’ settlement ta’ pagamenti u titoli u d-Direttiva 2002/47/KE dwar arranġamenti finanzjarji kollaterali rigward sistemi konnessi u talbiet għal kreditu (KUMM(2008)213)