CON/2008/37

  1. Vélemény a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról (CON/2008/37), HL C 216., 2008.8.23., 1. o.

      Kiegészítő információ

       
      Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról (COM(2008)213)