CON/2008/37

  1. Udtalelse om ændring af direktiv om endelig afregning i betalings- og værdipapirafviklingssystemer og af direktiv om finansiel sikkerhedsstillelse for så vidt angår forbundne systemer og fordringer (CON/2008/37), EUT C 216 af 23.8.2008, s. 1.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer og direktiv 2002/47/EF om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse for så vidt angår forbundne systemer og fordringer (KOM(2008)213)