Menu

Transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2)

 1. ECB:s beslut av den 24 juli 2007 om villkoren för TARGET2-ECB (ECB/2007/7), EUT L 237, 8.9.2007, s. 71.
  1. ECB:s beslut av den 9 juni 2009 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB  (ECB/2009/13), EUT L 151, 16.6.2009, s. 39.
  2. ECB:s beslut av den 6 oktober 2009 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB  (ECB/2009/22), EUT L 274, 20.10.2009, s. 38.Ytterligare information
  3. ECB:s beslut av den 10 maj 2010 om hanteringen av samordnade bilaterala lån till förmån för Republiken Grekland och ändring av beslut ECB/2007/7 (ECB/2010/4), EUT L 119, 13.5.2010, s. 24.
  4. ECB:s beslut av den 2 november 2010 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB  (ECB/2010/19), EUT L 290, 6.11.2010, s. 53.
  5. ECB:s beslut av den 15 november 2011 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB  (ECB/2011/19), EUT L 303, 22.11.2011, s. 44.
  6. ECB:s beslut av den 11 december 2012 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB (ECB/2012/31), EUT L 13, 17.1.2013, s. 8.
  7. ECB:s beslut av den 16 juni 2014 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för Target2-ECB (ECB/2014/27), EUT L 192, 1.7.2014, s. 68.
  8. ECB:s beslut (EU) 2015/929 av den 26 maj 2015 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB  (ECB/2015/22), EUT L 155, 19.6.2015, s. 1.
  9. ECB:s beslut (EU) 2016/821 av den 26 april 2016 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB  (ECB/2016/9), EUT L 136, 2.5.2016, s. 12.Ytterligare information
  10. ECB:s beslut (EU) 2017/2081 av den 10 oktober 2017 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB  (ECB/2017/30), EUT L 295, 14.11.2017, s. 89.Ytterligare information
  11. ECB:s beslut (EU) 2018/1625 av den 8 oktober 2018 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB (ECB/2018/24), EUT L 280, 9.11.2018, s. 1.
  12. Beslut ECB/2007/7. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  EUT L , 9.11.2018, s. .
  13. ECB:s beslut (EU) 2019/1848 av den 29 oktober 2019 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB (ECB/2019/32), EUT L 283, 5.11.2019, s. 57.
 2. ECB:s beslut av den 29 juli 2010 om tillgång till och användning av vissa TARGET2-uppgifter  (ECB/2010/9), EUT L 211, 12.8.2010, s. 45.
  1. ECB:s beslut (EU) 2017/2080 av den 22 september 2017 om ändring av beslut ECB/2010/9 om tillgång till och användning av vissa TARGET2-uppgifter (ECB/2017/29), EUT L 295, 14.11.2017, s. 86.
  2. Beslut ECB/2010/9. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 14.11.2017, s. .
 3. ECB:s riktlinje av den 5 december 2012 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (omarbetning) (ECB/2012/27), EUT L 30, 30.1.2013, s. 1.Ytterligare information
  1. ECB:s riktlinje av den 26 september 2013 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2013/37), EUT L 332, 12.12.2013, s. 82.
  2. ECB:s riktlinje av den 5 juni 2014 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2014/25), EUT L 168, 7.6.2014, s. 120.
  3. ECB:s riktlinje (EU) 2015/930 av den 2 april 2015 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2015/15), EUT L 155, 19.6.2015, s. 38.
  4. ECB:s riktlinje (EU) 2016/579 av den 16 mars 2016 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2)  (ECB/2016/6), EUT L 99, 15.4.2016, s. 21.
  5. ECB:s riktlinje (EU) 2017/2082 av den 22 september 2017 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2017/28), EUT L 295, 14.11.2017, s. 97.
  6. ECB:s riktlinje (EU) 2018/1626 av den 3 augusti 2018 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2)  (ECB/2018/20), EUT L 280, 9.11.2018, s. 40.
  7. Riktlinje ECB/2012/27. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 9.11.2018, s. .
  8. ECB:s riktlinje (EU) 2019/1849 av den 4 oktober 2019 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2)  (ECB/2019/30), EUT L 283, 5.11.2019, s. 64.
 4. ECB:s beslut av den 13 augusti 2014 om att TARGET2 ska betecknas som ett systemviktigt betalningssystem i enlighet med förordning (EU) nr 795/2014 om tillsynskrav avseende systemviktiga betalningssystem (ECB/2014/35), 13.8.2014.
 5. ECB:s beslut (EU) 2019/137 av den 23 januari 2019 om urval av leverantörer av nätverkstjänster till Eurosystemets gemensamma portal till marknadsinfrastruktur (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway – ESMIG) (ECB/2019/2), EUT L 25, 23.1.2019, s. 34.