Transevropski sistem bruto poravnave v realnem času (TARGET2)

 1. Sklep ECB z dne 24. julija 2007 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (ECB/2007/7), UL L 237, 8. 9. 2007, str. 71.
  1. Sklep ECB z dne 9. junija 2009 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB  (ECB/2009/13), UL L 151, 16. 6. 2009, str. 39.
  2. Sklep ECB z dne 6. oktobra 2009 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB  (ECB/2009/22), UL L 274, 20. 10. 2009, str. 38.Dodatne informacije
  3. Sklep ECB z dne 10. maja 2010 v zvezi z upravljanjem združenih dvostranskih posojil v korist Helenske republike in o spremembi Sklepa ECB/2007/7 (ECB/2010/4), UL L 119, 13. 5. 2010, str. 24.
  4. Sklep ECB z dne 2. novembra 2010 o spremembah Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB  (ECB/2010/19), UL L 290, 6. 11. 2010, str. 53.
  5. Sklep ECB z dne 15. novembra 2011 o spremembah Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (ECB/2011/19), UL L 303, 22. 11. 2011, str. 44.
  6. Sklep ECB z dne 11. decembra 2012 o spremembah Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (ECB/2012/31), UL L 13, 17. 1. 2013, str. 8.
  7. Sklep ECB z dne 16. junija 2014 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (ECB/2014/27), UL L 192, 1. 7. 2014, str. 68.
  8. Sklep ECB (EU) 2015/929 z dne 26. maja 2015 o spremembah Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB  (ECB/2015/22), UL L 155, 19. 6. 2015, str. 1.
  9. Sklep ECB (EU) 2016/821 z dne 26. aprila 2016 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (ECB/2016/9), UL L 136, 2. 5. 2016, str. 12.
  10. Sklep ECB (EU) 2017/2081 z dne 10. oktobra 2017 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB  (ECB/2017/30), UL L 295, 14. 11. 2017, str. 89.Dodatne informacije
  11. Sklep ECB (EU) 2018/1625 z dne 8. oktobra 2018 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (ECB/2018/24), UL L 280, 9. 11. 2018, str. 1.
  12. Sklep ECB/2007/7. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 9. 11. 2018, str. .
  13. Sklep ECB (EU) 2019/1848 z dne 29. oktobra 2019 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB  (ECB/2019/32), UL L 283, 5. 11. 2019, str. 57.
 2. Sklep ECB z dne 29. julija 2010 o dostopu do nekaterih podatkov iz sistema TARGET2 in njihovi uporabi  (ECB/2010/9), UL L 211, 12. 8. 2010, str. 45.
  1. Sklep ECB (EU) 2017/2080 z dne 22. septembra 2017 o spremembi Sklepa ECB/2010/9 o dostopu do nekaterih podatkov iz sistema TARGET2 in njihovi uporabi (ECB/2017/29), UL L 295, 14. 11. 2017, str. 86.
  2. Sklep ECB/2010/9. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 14. 11. 2017, str. .
 3. Smernica ECB z dne 5. decembra 2012 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (prenovitev) (ECB/2012/27), UL L 30, 30. 1. 2013, str. 1.Dodatne informacije
  1. Smernica ECB z dne 26. septembra 2013 o spremembi Smernice ECB/2012/27 z dne 5. decembra 2012 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2013/37), UL L 332, 12. 12. 2013, str. 82.
  2. Smernica ECB z dne 5. junija 2014 o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2014/25), UL L 168, 7. 6. 2014, str. 120.
  3. Smernica ECB (EU) 2015/930 z dne 2. aprila 2015 o spremembah Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2015/15), UL L 155, 19. 6. 2015, str. 38.
  4. Smernica ECB (EU) 2016/579 z dne 16. marca 2016 o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2016/6), UL L 99, 15. 4. 2016, str. 21.
  5. Smernica ECB (EU) 2017/2082 z dne 22. septembra 2017 o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2)  (ECB/2017/28), UL L 295, 14. 11. 2017, str. 97.
  6. Smernica ECB (EU) 2018/1626 z dne 3. avgusta 2018 o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2018/20), UL L 280, 9. 11. 2018, str. 40.
  7. Smernica ECB/2012/27. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 9. 11. 2018, str. .
  8. Smernica ECB (EU) 2019/1849 z dne 4. oktobra 2019 o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2019/30), UL L 283, 5. 11. 2019, str. 64.
 4. Sklep ECB z dne 13. avgusta 2014 o določitvi sistema TARGET2 kot sistemsko pomembnega plačilnega sistema v skladu z Uredbo (EU) št. 795/2014 o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme (ECB/2014/35), 13. 8. 2014.
 5. Sklep ECB (EU) 2019/137 z dne 23. januarja 2019 o izbiri ponudnikov omrežnih storitev za enotni vmesnik za dostop do tržnih infrastruktur Eurosistema (ESMIG) (ECB/2019/2), UL L 25, 23. 1. 2019, str. 34.