Menu

Transeurópsky automatizovaný expresný systém hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2)

 1. Rozhodnutie ECB z 24. júla 2007 o podmienkach TARGET2-ECB (ECB/2007/7), Ú. v. EÚ L 237, 8. 9. 2007, s. 71.
  1. Rozhodnutie ECB z 9. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB  (ECB/2009/13), Ú. v. EÚ L 151, 16. 6. 2009, s. 39.
  2. Rozhodnutie ECB zo 6. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB  (ECB/2009/22), Ú. v. EÚ L 274, 20. 10. 2009, s. 38.Dodatočné informácie
  3. Rozhodnutie ECB z 10. mája 2010 o správe združených dvojstranných pôžičiek v prospech Helénskej republiky a o zmene a doplnení rozhodnutia ECB/2007/7 (ECB/2010/4), Ú. v. EÚ L 119, 13. 5. 2010, s. 24.
  4. Rozhodnutie ECB z 2. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB  (ECB/2010/19), Ú. v. EÚ L 290, 6. 11. 2010, s. 53.
  5. Rozhodnutie ECB z 15. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB  (ECB/2011/19), Ú. v. EÚ L 303, 22. 11. 2011, s. 44.
  6. Rozhodnutie ECB z 11. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB (ECB/2012/31), Ú. v. EÚ L 13, 17. 1. 2013, s. 8.
  7. Rozhodnutie ECB zo 16. júna 2014, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB (ECB/2014/27), Ú. v. EÚ L 192, 1. 7. 2014, s. 68.
  8. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/929 z 26. mája 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB  (ECB/2015/22), Ú. v. EÚ L 155, 19. 6. 2015, s. 1.
  9. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/821 z 26. apríla 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB  (ECB/2016/9), Ú. v. EÚ L 136, 2. 5. 2016, s. 12.
  10. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2081 z 10. októbra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB  (ECB/2017/30), Ú. v. EÚ L 295, 14. 11. 2017, s. 89.Dodatočné informácie
  11. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2018/1625 z 8. októbra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB  (ECB/2018/24), Ú. v. EÚ L 280, 9. 11. 2018, s. 1.
  12. Rozhodnutie ECB/2007/7. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  Ú. v. EÚ L , 9. 11. 2018, s. .
  13. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1848 z 29. októbra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB (ECB/2019/32), Ú. v. EÚ L 283, 5. 11. 2019, s. 57.
 2. Rozhodnutie ECB z 29. júla 2010 o prístupe k určitým údajom TARGET2 a ich používaní  (ECB/2010/9), Ú. v. EÚ L 211, 12. 8. 2010, s. 45.
  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2080 z 22. septembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/9 o prístupe k určitým údajom TARGET2 a ich používaní  (ECB/2017/29), Ú. v. EÚ L 295, 14. 11. 2017, s. 86.
  2. Rozhodnutie ECB/2010/9. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 14. 11. 2017, s. .
 3. Usmernenie ECB z 5. decembra 2012 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (prepracované znenie) (ECB/2012/27), Ú. v. EÚ L 30, 30. 1. 2013, s. 1.Dodatočné informácie
  1. Usmernenie ECB z 26. septembra 2013, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2013/37), Ú. v. EÚ L 332, 12. 12. 2013, s. 82.
  2. Usmernenie ECB z 5. júna 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2014/25), Ú. v. EÚ L 168, 7. 6. 2014, s. 120.
  3. Usmernenie ECB (EÚ) 2015/930 z 2. apríla 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2015/15), Ú. v. EÚ L 155, 19. 6. 2015, s. 38.
  4. Usmernenie ECB (EÚ) 2016/579 zo 16. marca 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2)  (ECB/2016/6), Ú. v. EÚ L 99, 15. 4. 2016, s. 21.
  5. Usmernenie ECB (EÚ) 2017/2082 z 22. septembra 2017, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2)  (ECB/2017/28), Ú. v. EÚ L 295, 14. 11. 2017, s. 97.
  6. Usmernenie ECB (EÚ) 2018/1626 z 3. augusta 2018, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2018/20), Ú. v. EÚ L 280, 9. 11. 2018, s. 40.
  7. Usmernenie ECB/2012/27. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 9. 11. 2018, s. .
  8. Usmernenie ECB (EÚ) 2019/1849 zo 4. októbra 2019, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2)  (ECB/2019/30), Ú. v. EÚ L 283, 5. 11. 2019, s. 64.
 4. Rozhodnutie ECB z 13. augusta 2014 o označení systému TARGET2 za systémovo dôležitý platobný systém podľa nariadenia (EÚ) č. 795/2014 o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami (ECB/2014/35), 13. 8. 2014.
 5. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/137 z 23. januára 2019 o výbere poskytovateľov sieťových služieb pripojenia k jednotnému portálu trhovej infraštruktúry Eurosystému (ESMIG) (ECB/2019/2), Ú. v. EÚ L 25, 23. 1. 2019, s. 34.