Sistem transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)

 1. Decizia BCE din 24 iulie 2007 privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB (BCE/2007/7), JO L 237, 8.9.2007, p. 71.
  1. Decizia BCE din 9 iunie 2009 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB (BCE/2009/13), JO L 151, 16.6.2009, p. 39.
  2. Decizia BCE din 6 octombrie 2009 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB (BCE/2009/22), JO L 274, 20.10.2009, p. 38.Informaţii suplimentare
  3. Decizia BCE din 10 mai 2010 privind administrarea împrumuturilor bilaterale cumulate acordate Republicii Elene și de modificare a Deciziei BCE/2007/7 (BCE/2010/4), JO L 119, 13.5.2010, p. 24.
  4. Decizia BCE din 2 noiembrie 2010 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condiţiile TARGET2-BCE  (BCE/2010/19), JO L 290, 6.11.2010, p. 53.
  5. Decizia BCE din 15 noiembrie 2011 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB (BCE/2011/19), JO L 303, 22.11.2011, p. 44.
  6. Decizia BCE din 11 decembrie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB (BCE/2012/31), JO L 13, 17.1.2013, p. 8.
  7. Decizia BCE din 16 iunie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB (BCE/2014/27), JO L 192, 1.7.2014, p. 68.
  8. Decizia (UE) 2015/929 a BCE din 26 mai 2015 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB  (BCE/2015/22), JO L 155, 19.6.2015, p. 1.
  9. Decizia (UE) 2016/821 a BCE din 26 aprilie 2016 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB  (BCE/2016/9), JO L 136, 2.5.2016, p. 12.
  10. Decizia (UE) 2017/2081 a BCE din 10 octombrie 2017 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB (BCE/2017/30), JO L 295, 14.11.2017, p. 89.Informaţii suplimentare
  11. Decizia BCE/2007/7. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  JO L , 14.11.2017, p. .
 2. Decizia BCE din 29 iulie 2010 privind accesul la şi utilizarea anumitor date din TARGET2  (BCE/2010/9), JO L 211, 12.8.2010, p. 45.
  1. Decizia (UE) 2017/2080 a BCE din 22 septembrie 2017 de modificare a Deciziei BCE/2010/9 privind accesul la și utilizarea anumitor date din TARGET2 (BCE/2017/29), JO L 295, 14.11.2017, p. 86.
  2. Decizia BCE/2010/9. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene JO L , 14.11.2017, p. .
 3. Orientarea BCE din 5 decembrie 2012 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (reformare) (BCE/2012/27), JO L 30, 30.1.2013, p. 1.Informaţii suplimentare
  1. Orientarea BCE din 26 septembrie 2013 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)  (BCE/2013/37), JO L 332, 12.12.2013, p. 82.
  2. Orientarea BCE din 5 iunie 2014 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2014/25), JO L 168, 7.6.2014, p. 120.
  3. Orientarea (UE) 2015/930 a BCE din 2 aprilie 2015 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2015/15), JO L 155, 19.6.2015, p. 38.
  4. Orientarea (UE) 2016/579 a BCE din 16 martie 2016 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)  (BCE/2016/6), JO L 99, 15.4.2016, p. 21.
  5. Orientarea (UE) 2017/2082 a BCE din 22 septembrie 2017 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)  (BCE/2017/28), JO L 295, 14.11.2017, p. 97.
  6. Orientarea BCE/2012/27. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene 14.11.2017.
 4. Decizia BCE din 13 august 2014 privind identificarea TARGET2 ca sistem de plăți de importanță sistemică în temeiul Regulamentului (UE) nr. 795/2014 privind cerințele de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică (BCE/2014/35), 13.8.2014.