Sistem transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)

 1. Decizia BCE din 24 iulie 2007 privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB (BCE/2007/7), JO L 237, 8.9.2007, p. 71.
  1. Decizia BCE din 9 iunie 2009 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB (BCE/2009/13), JO L 151, 16.6.2009, p. 39.
  2. Decizia BCE din 6 octombrie 2009 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB (BCE/2009/22), JO L 274, 20.10.2009, p. 38.Informaţii suplimentare
  3. Decizia BCE din 10 mai 2010 privind administrarea împrumuturilor bilaterale cumulate acordate Republicii Elene și de modificare a Deciziei BCE/2007/7 (BCE/2010/4), JO L 119, 13.5.2010, p. 24.
  4. Decizia BCE din 2 noiembrie 2010 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condiţiile TARGET2-BCE  (BCE/2010/19), JO L 290, 6.11.2010, p. 53.
  5. Decizia BCE din 15 noiembrie 2011 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB (BCE/2011/19), JO L 303, 22.11.2011, p. 44.
  6. Decizia BCE din 11 decembrie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB (BCE/2012/31), JO L 13, 17.1.2013, p. 8.
  7. Decizia BCE din 16 iunie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB (BCE/2014/27), JO L 192, 1.7.2014, p. 68.
  8. Decizia (UE) 2015/929 a BCE din 26 mai 2015 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB  (BCE/2015/22), JO L 155, 19.6.2015, p. 1.
  9. Decizia (UE) 2016/821 a BCE din 26 aprilie 2016 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB  (BCE/2016/9), JO L 136, 2.5.2016, p. 12.
  10. Decizia (UE) 2017/2081 a BCE din 10 octombrie 2017 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB (BCE/2017/30), JO L 295, 14.11.2017, p. 89.Informaţii suplimentare
  11. Decizia (UE) 2018/1625 a BCE din 8 octombrie 2018 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB  (BCE/2018/24), JO L 280, 9.11.2018, p. 1.
  12. Decizia BCE/2007/7. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  JO L , 9.11.2018, p. .
  13. Decizia (UE) 2019/1848 a BCE din 29 octombrie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB  (BCE/2019/32), JO L 283, 5.11.2019, p. 57.
 2. Decizia BCE din 29 iulie 2010 privind accesul la şi utilizarea anumitor date din TARGET2  (BCE/2010/9), JO L 211, 12.8.2010, p. 45.
  1. Decizia (UE) 2017/2080 a BCE din 22 septembrie 2017 de modificare a Deciziei BCE/2010/9 privind accesul la și utilizarea anumitor date din TARGET2 (BCE/2017/29), JO L 295, 14.11.2017, p. 86.
  2. Decizia BCE/2010/9. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene JO L , 14.11.2017, p. .
 3. Orientarea BCE din 5 decembrie 2012 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (reformare) (BCE/2012/27), JO L 30, 30.1.2013, p. 1.Informaţii suplimentare
  1. Orientarea BCE din 26 septembrie 2013 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)  (BCE/2013/37), JO L 332, 12.12.2013, p. 82.
  2. Orientarea BCE din 5 iunie 2014 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2014/25), JO L 168, 7.6.2014, p. 120.
  3. Orientarea (UE) 2015/930 a BCE din 2 aprilie 2015 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2015/15), JO L 155, 19.6.2015, p. 38.
  4. Orientarea (UE) 2016/579 a BCE din 16 martie 2016 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)  (BCE/2016/6), JO L 99, 15.4.2016, p. 21.
  5. Orientarea (UE) 2017/2082 a BCE din 22 septembrie 2017 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)  (BCE/2017/28), JO L 295, 14.11.2017, p. 97.
  6. Orientarea (UE) 2018/1626 a BCE din 3 august 2018 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2018/20), JO L 280, 9.11.2018, p. 40.
  7. Orientarea BCE/2012/27. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene JO L , 9.11.2018, p. .
  8. Orientarea (UE) 2019/1849 a BCE din 4 octombrie 2019 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)  (BCE/2019/30), JO L 283, 5.11.2019, p. 64.
 4. Decizia BCE din 13 august 2014 privind identificarea TARGET2 ca sistem de plăți de importanță sistemică în temeiul Regulamentului (UE) nr. 795/2014 privind cerințele de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică (BCE/2014/35), 13.8.2014.
 5. Decizia (UE) 2019/137 a BCE din 23 ianuarie 2019 privind selectarea furnizorilor de servicii de rețea pentru Portalul unic al Eurosistemului de acces la infrastructurile pieței (ESMIG) (BCE/2019/2), JO L 25, 23.1.2019, p. 34.