Menu

Transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2)

 1. Decyzja EBC z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2007/7), Dz.U. L 237 z 8.9.2007, str. 71.
  1. Decyzja EBC z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB  (EBC/2009/13), Dz.U. L 151 z 16.6.2009, str. 39.
  2. Decyzja EBC z dnia 6 października 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB  (EBC/2009/22), Dz.U. L 274 z 20.10.2009, str. 38.Dodatkowe informacje
  3. Decyzja EBC z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zarządzania łączonymi pożyczkami dwustronnymi na rzecz Republiki Greckiej oraz zmieniająca decyzję EBC/2007/7  (EBC/2010/4), Dz.U. L 119 z 13.5.2010, str. 24.
  4. Decyzja EBC z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2010/19), Dz.U. L 290 z 6.11.2010, str. 53.
  5. Decyzja EBC z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB  (EBC/2011/19), Dz.U. L 303 z 22.11.2011, str. 44.
  6. Decyzja EBC z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2012/31), Dz.U. L 13 z 17.1.2013, str. 8.
  7. Decyzja EBC z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2014/27), Dz.U. L 192 z 1.7.2014, str. 68.
  8. Decyzja EBC (UE) 2015/929 z dnia 26 maja 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB  (EBC/2015/22), Dz.U. L 155 z 19.6.2015, str. 1.
  9. Decyzja EBC (UE) 2016/821 z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB  (EBC/2016/9), Dz.U. L 136 z 2.5.2016, str. 12.
  10. Decyzja EBC (UE) 2017/2081 z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB  (EBC/2017/30), Dz.U. L 295 z 14.11.2017, str. 89.Dodatkowe informacje
  11. Decyzja EBC (UE) 2018/1625 z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2018/24), Dz.U. L 280 z 9.11.2018, str. 1.
  12. Decyzja EBC/2007/7. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  Dz.U. L  z 9.11.2018, str. .
  13. Decyzja EBC (UE) 2019/1848 z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB  (EBC/2019/32), Dz.U. L 283 z 5.11.2019, str. 57.
 2. Decyzja EBC z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie dostępu do określonych danych systemu TARGET2 i ich wykorzystania (EBC/2010/9), Dz.U. L 211 z 12.8.2010, str. 45.
  1. Decyzja EBC (UE) 2017/2080 z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/9 w sprawie dostępu do określonych danych systemu TARGET2 i ich wykorzystania  (EBC/2017/29), Dz.U. L 295 z 14.11.2017, str. 86.
  2. Decyzja EBC/2010/9. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej Dz.U. L  z 14.11.2017, str. .
 3. Wytyczne EBC z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (wersja przekształcona) (EBC/2012/27), Dz.U. L 30 z 30.1.2013, str. 1.Dodatkowe informacje
  1. Wytyczne EBC z dnia 26 września 2013 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2013/37), Dz.U. L 332 z 12.12.2013, str. 82.
  2. Wytyczne EBC z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2014/25), Dz.U. L 168 z 7.6.2014, str. 120.
  3. Wytyczne EBC (UE) 2015/930 z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2015/15), Dz.U. L 155 z 19.6.2015, str. 38.
  4. Wytyczne EBC (UE) 2016/579 z dnia 16 marca 2016 r. zmieniające wytyczne EBC EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2)  (EBC/2016/6), Dz.U. L 99 z 15.4.2016, str. 21.
  5. Wytyczne EBC (UE) 2017/2082 z dnia 22 września 2017 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2017/28), Dz.U. L 295 z 14.11.2017, str. 97.
  6. Wytyczne EBC (UE) 2018/1626 z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2018/20), Dz.U. L 280 z 9.11.2018, str. 40.
  7. Wytyczne EBC/2012/27. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 9.11.2018, str. .
  8. Wytyczne EBC (UE) 2019/1849 z dnia 4 października 2019 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2)  (EBC/2019/30), Dz.U. L 283 z 5.11.2019, str. 64.
 4. Decyzja EBC z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie identyfikacji TARGET2 jako systemu płatności o znaczeniu systemowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 795/2014 w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym (EBC/2014/35), 13.8.2014.
 5. Decyzja EBC (UE) 2019/137 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru dostawców usług sieciowych jednolitego punktu dostępu do infrastruktur rynkowych Eurosystemu (ESMIG) (EBC/2019/2), Dz.U. L 25 z 23.1.2019, str. 34.