Geautomatiseerd Trans-Europees ‘real-time’ bruto-vereveningssysteem (TARGET2)

 1. Besluit van de ECB van 24 juli 2007 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB (ECB/2007/7), PB L 237 van 8.9.2007, blz. 71.
  1. Besluit van de ECB van 9 juni 2009 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB  (ECB/2009/13), PB L 151 van 16.6.2009, blz. 39.
  2. Besluit van de ECB van 6 oktober 2009 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB  (ECB/2009/22), PB L 274 van 20.10.2009, blz. 38.Aanvullende informatie
  3. Besluit van de ECB van 10 mei 2010 betreffende het beheer van gepoolde bilaterale leningen ten behoeve van de Helleense Republiek en tot wijziging van Besluit ECB/2007/7  (ECB/2010/4), PB L 119 van 13.5.2010, blz. 24.
  4. Besluit van de ECB van 2 november 2010 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB (ECB/2010/19), PB L 290 van 6.11.2010, blz. 53.
  5. Besluit van de ECB van 15 november 2011 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET 2-ECB  (ECB/2011/19), PB L 303 van 22.11.2011, blz. 44.
  6. Besluit van de ECB van 11 december 2012 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB (ECB/2012/31), PB L 13 van 17.1.2013, blz. 8.
  7. Besluit van de ECB van 16 juni 2014 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB (ECB/2014/27), PB L 192 van 1.7.2014, blz. 68.
  8. Besluit (EU) 2015/929 van de ECB van 26 mei 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB  (ECB/2015/22), PB L 155 van 19.6.2015, blz. 1.
  9. Besluit (EU) 2016/821 van de ECB van 26 april 2016 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB  (ECB/2016/9), PB L 136 van 2.5.2016, blz. 12.
  10. Besluit (EU) 2017/2081 van de ECB van 10 oktober 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van Target2-ECB  (ECB/2017/30), PB L 295 van 14.11.2017, blz. 89.Aanvullende informatie
  11. Besluit (EU) 2018/1625 van de ECB van 8 oktober 2018 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB, ECB/2018/24  (ECB/2018/24), PB L 280 van 9.11.2018, blz. 1.
  12. Besluit ECB/2007/7. Inofficiële geconsolideerde tekst gereproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie  PB L  van 9.11.2018, blz. .
  13. Besluit (EU) 2019/1848 van de ECB van 29 oktober 2019 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB  (ECB/2019/32), PB L 283 van 5.11.2019, blz. 57.
 2. Besluit van de ECB van 29 juli 2010 inzake de toegang tot en het gebruik van bepaalde TARGET2-gegevens  (ECB/2010/9), PB L 211 van 12.8.2010, blz. 45.
  1. Besluit (EU) 2017/2080 van de ECB van 22 september 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2010/9 inzake de toegang tot en het gebruik van bepaalde Target2-gegevens (ECB/2017/29), PB L 295 van 14.11.2017, blz. 86.
  2. Besluit ECB/2010/9. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 14.11.2017, blz. .
 3. Richtsnoer van de ECB van 5 december 2012 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2) (herschikking) (ECB/2012/27), PB L 30 van 30.1.2013, blz. 1.Aanvullende informatie
  1. Richtsnoer van de ECB van 26 september 2013 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2)  (ECB/2013/37), PB L 332 van 12.12.2013, blz. 82.
  2. Richtsnoer van de ECB van 5 juni 2014 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees „real-time” bruto-vereveningssysteem (TARGET2) (ECB/2014/25), PB L 168 van 7.6.2014, blz. 120.
  3. Richtsnoer (EU) 2015/930 van de ECB van 2 april 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees real-time brutovereveningssysteem (TARGET2) (ECB/2015/15), PB L 155 van 19.6.2015, blz. 38.
  4. Richtsnoer (EU) 2016/579 van de ECB van 16 maart 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees „real-time” bruto-vereveningssysteem (TARGET2) (ECB/2016/6), PB L 99 van 15.4.2016, blz. 21.
  5. Richtsnoer (EU) 2017/2082 van de ECB van 22 september 2017 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (Target2) (ECB/2017/28), PB L 295 van 14.11.2017, blz. 97.
  6. Richtsnoer (EU) 2018/1626 van de ECB van 3 augustus 2018 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2), ECB/2018/20  (ECB/2018/20), PB L 280 van 9.11.2018, blz. 40.
  7. Richtsnoer ECB/2012/27. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 9.11.2018, blz. .
  8. Richtsnoer (EU) 2019/1849 van de ECB van 4 oktober 2019 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2)  (ECB/2019/30), PB L 283 van 5.11.2019, blz. 64.
 4. Besluit van de ECB van 13 augustus 2014 betreffende de identificatie van TARGET2 als een systeemrelevant betalingssysteem overeenkomstig Verordening (EU) nr. 795/2014 met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen (ECB/2014/35), 13.8.2014.
 5. Besluit (EU) 2019/137 van de ECB van 23 januari 2019 inzake de selectie van Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG)-netwerkdienstverleners (ECB/2019/2), PB L 25 van 23.1.2019, blz. 34.