Sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2)

 1. Deċiżjoni tal-BĊE ta' l-24 ta' Lulju 2007 dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE (BĊE/2007/7), ĠU L 237, 8.9.2007, pġ. 71.
  1. Deċizjoni tal-BĊE tad-9 ta’ Ġunju 2009 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE  (BĊE/2009/13), ĠU L 151, 16.6.2009, pġ. 39.
  2. Deċiżjoni tal-BĊE tas-6 ta’ Ottubru 2009 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE  (BĊE/2009/22), ĠU L 274, 20.10.2009, pġ. 38.Aktar tagħrif
  3. Deċiżjoni tal-BĊE tal-10 ta’ Mejju 2010 dwar il-ġestjoni ta’ self bilaterali kollettiv għall-benefiċċju tar-Repubblika Ellenika u li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 (BĊE/2010/4), ĠU L 119, 13.5.2010, pġ. 24.
  4. Deċiżjoni tal-BĊE tat-2 ta’ Novembru 2010 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar it-termini u l-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE  (BĊE/2010/19), ĠU L 290, 6.11.2010, pġ. 53.
  5. Deċizjoni tal-BĊE tal-15 ta’ Novembru 2011 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE  (BĊE/2011/19), ĠU L 303, 22.11.2011, pġ. 44.
  6. Deċiżjoni tal-BĊE tal-11 ta’ Diċembru 2012 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-ECB (BĊE/2012/31), ĠU L 13, 17.1.2013, pġ. 8.
  7. Deċiżjoni tal-BĊE tas-16 ta' Ġunju 2014 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-ECB (BĊE/2014/27), ĠU L 192, 1.7.2014, pġ. 68.
  8. Deċiżjoni (UE) 2015/929 tal-BĊE tas-26 ta' Mejju 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-ECB  (BĊE/2015/22), ĠU L 155, 19.6.2015, pġ. 1.
  9. Deċiżjoni (UE) 2016/821 tal-BĊE tas-26 ta' April 2016 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar it-termini u l-kundizzjonijiet ta' TARGET2-BĊE  (BĊE/2016/9), ĠU L 136, 2.5.2016, pġ. 12.
  10. Deċiżjoni (UE) 2017/2081 tal-BĊE tal-10 ta' Ottubru 2017 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar it-termini u l-kundizzjonijiet ta' TARGET2-BĊE (BĊE/2017/30), ĠU L 295, 14.11.2017, pġ. 89.Aktar tagħrif
  11. Deċiżjoni (UE) 2018/1625 tal-BĊE tat-8 ta’ Ottubru 2018 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar it-termini u l-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE  (BĊE/2018/24), ĠU L 280, 9.11.2018, pġ. 1.
  12. Deċiżjoni BĊE/2007/7. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali maħruġ mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  ĠU L , 9.11.2018, pġ. .
  13. Deċiżjoni (UE) 2019/1848 tal-BĊE tad-29 ta’ Ottubru 2019 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE (BĊE/2019/32), ĠU L 283, 5.11.2019, pġ. 57.
 2. Deċizjoni tal-BĊE tad-29 ta’ Lulju 2010 dwar l-aċċess għal u l-użu ta’ ċerta dejta TARGET2  (BĊE/2010/9), ĠU L 211, 12.8.2010, pġ. 45.
  1. Deċiżjoni (UE) 2017/2080 tal-BĊE tat-22 ta' Settembru 2017 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/9 dwar l-aċċess għal u l-użu ta' ċerta dejta TARGET2 (BĊE/2017/29), ĠU L 295, 14.11.2017, pġ. 86.
  2. Deċiżjoni BĊE/2010/9. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 14.11.2017, pġ. .
 3. Linja gwida tal-BĊE tal-5 ta’ Diċembru 2012 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) (riformulazzjoni) (BĊE/2012/27), ĠU L 30, 30.1.2013, pġ. 1.Aktar tagħrif
  1. Linja gwida tal-BĊE tas-26 ta’ Settembru 2013 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/27 tal-5 ta' Diċembru 2012 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) (BĊE/2013/37), ĠU L 332, 12.12.2013, pġ. 82.
  2. Linja Gwida tal-BĊE tal-5 ta' Ġunju 2014 li temenda l-Linja Gwida ECB/2012/27 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) (BĊE/2014/25), ĠU L 168, 7.6.2014, pġ. 120.
  3. Linja Gwida (UE) 2015/930 tal-BĊE tat-2 ta' April 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/27 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) (BĊE/2015/15), ĠU L 155, 19.6.2015, pġ. 38.
  4. Linja Gwida (UE) 2016/579 tal-BĊE tas-16 ta' Marzu 2016 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/27 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2)  (BĊE/2016/6), ĠU L 99, 15.4.2016, pġ. 21.
  5. Linja Gwida (UE) 2017/2082 tal-BĊE tat-22 ta' Settembru 2017 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/27 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2)  (BĊE/2017/28), ĠU L 295, 14.11.2017, pġ. 97.
  6. Linja Gwida (UE) 2018/1626 tal-BĊE tat-3 ta’ Awwissu 2018 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/27 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2)  (BĊE/2018/20), ĠU L 280, 9.11.2018, pġ. 40.
  7. Linja Gwida BĊE/2012/27. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 9.11.2018, pġ. .
  8. Linja Gwida (UE) 2019/1849 tal-BĊE tal-4 ta’ Ottubru 2019 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/27 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2)  (BĊE/2019/30), ĠU L 283, 5.11.2019, pġ. 64.
 4. Deċiżjoni tal-BĊE tat-13 ta' Awwissu 2014 dwar l-identifikazzjoni ta' TARGET2 bħala sistema ta' ħlas sistemikament importanti skont ir-Regolament (UE) Nru 795/2014 dwar il-ħtiġijiet tas-sorveljanza għal sistemi ta' ħlas sistemikament importanti (BĊE/2014/35), 13.8.2014.
 5. Deċiżjoni (UE) 2019/137 tal-BĊE tat-23 ta' Jannar 2019 dwar l-għażla ta' fornituri ta' servizz ta' network tal-Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG) (BĊE/2019/2), ĠU L 25, 23.1.2019, pġ. 34.