Eiropas Automatizētā reālā laika bruto norēķinu sistēma (TARGET2)

 1. ECB Lēmums (2007. gada 24. jūlijs) par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2007/7), OV L 237, 8.9.2007, 71. lpp..
  1. ECB Lēmums (2009. gada 9. jūnijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem  (ECB/2009/13), OV L 151, 16.6.2009, 39. lpp..
  2. ECB Lēmums (2009. gada 6. oktobris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem  (ECB/2009/22), OV L 274, 20.10.2009, 38. lpp..Papildus informācija
  3. ECB Lēmums (2010. gada 10. maijs) par apkopotu divpusējo aizdevumu Grieķijas Republikai pārvaldību un grozījumiem Lēmumā ECB/2007/7  (ECB/2010/4), OV L 119, 13.5.2010, 24. lpp..
  4. ECB Lēmums (2010. gada 2. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem  (ECB/2010/19), OV L 290, 6.11.2010, 53. lpp..
  5. ECB Lēmums (2011. gada 15. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem  (ECB/2011/19), OV L 303, 22.11.2011, 44. lpp..
  6. ECB Lēmums (2012. gada 11. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2012/31), OV L 13, 17.1.2013, 8. lpp..
  7. ECB Lēmums (2014. gada 16. jūnijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2014/27), OV L 192, 1.7.2014, 68. lpp..
  8. ECB Lēmums (ES) 2015/929 (2015. gada 26. maijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem  (ECB/2015/22), OV L 155, 19.6.2015, 1. lpp..
  9. ECB Lēmums (ES) 2016/821 (2016. gada 26. aprīlis), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2016/9), OV L 136, 2.5.2016, 12. lpp..
  10. ECB Lēmums (ES) 2017/2081 (2017. gada10. oktobris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2017/30), OV L 295, 14.11.2017, 89. lpp..Papildus informācija
  11. Lēmums ECB/2007/7. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs.  OV L , 14.11.2017, . lpp..
 2. ECB Lēmums (2010. gada 29. jūlijs) par piekļuvi TARGET2 datiem un to izmantošanu  (ECB/2010/9), OV L 211, 12.8.2010, 45. lpp..
  1. ECB Lēmums (ES) 2017/2080 (2017. gada 22. septembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/9 par piekļuvi TARGET2 datiem un to izmantošanu (ECB/2017/29), OV L 295, 14.11.2017, 86. lpp..
  2. Lēmums ECB/2010/9. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 14.11.2017, . lpp..
 3. ECB Pamatnostādne (2012. gada 5. decembris) par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (pārstrādāta versija) (ECB/2012/27), OV L 30, 30.1.2013, 1. lpp..Papildus informācija
  1. ECB Pamatnostādne (2013. gada 26. septembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (ECB/2013/37), OV L 332, 12.12.2013, 82. lpp..
  2. ECB Pamatnostādne (2014. gada 5. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (ECB/2014/25), OV L 168, 7.6.2014, 120. lpp..
  3. ECB Pamatnostādne (ES) 2015/930 (2015. gada 2. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (ECB/2015/15), OV L 155, 19.6.2015, 38. lpp..
  4. ECB Pamatnostādne (ES) 2016/579 (2016. gada 16. marts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2)  (ECB/2016/6), OV L 99, 15.4.2016, 21. lpp..
  5. ECB Pamatnostādne (ES) 2017/2082 (2017. gada 22. septembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2)  (ECB/2017/28), OV L 295, 14.11.2017, 97. lpp..
  6. Pamatnostādne ECB/2012/27. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 14.11.2017.
 4. ECB Lēmums (2014. gada 13. augusts), ar kuru nosaka, ka TARGET2 ir sistēmiski nozīmīga maksājumu sistēma saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 795/2014 par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību (ECB/2014/35), 13.8.2014.