Eiropas Automatizētā reālā laika bruto norēķinu sistēma (TARGET2)

 1. ECB Lēmums (2007. gada 24. jūlijs) par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2007/7), OV L 237, 8.9.2007, 71. lpp..
  1. ECB Lēmums (2009. gada 9. jūnijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem  (ECB/2009/13), OV L 151, 16.6.2009, 39. lpp..
  2. ECB Lēmums (2009. gada 6. oktobris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem  (ECB/2009/22), OV L 274, 20.10.2009, 38. lpp..Papildus informācija
  3. ECB Lēmums (2010. gada 10. maijs) par apkopotu divpusējo aizdevumu Grieķijas Republikai pārvaldību un grozījumiem Lēmumā ECB/2007/7  (ECB/2010/4), OV L 119, 13.5.2010, 24. lpp..
  4. ECB Lēmums (2010. gada 2. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem  (ECB/2010/19), OV L 290, 6.11.2010, 53. lpp..
  5. ECB Lēmums (2011. gada 15. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem  (ECB/2011/19), OV L 303, 22.11.2011, 44. lpp..
  6. ECB Lēmums (2012. gada 11. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2012/31), OV L 13, 17.1.2013, 8. lpp..
  7. ECB Lēmums (2014. gada 16. jūnijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2014/27), OV L 192, 1.7.2014, 68. lpp..
  8. ECB Lēmums (ES) 2015/929 (2015. gada 26. maijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem  (ECB/2015/22), OV L 155, 19.6.2015, 1. lpp..
  9. ECB Lēmums (ES) 2016/821 (2016. gada 26. aprīlis), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2016/9), OV L 136, 2.5.2016, 12. lpp..
  10. ECB Lēmums (ES) 2017/2081 (2017. gada10. oktobris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2017/30), OV L 295, 14.11.2017, 89. lpp..Papildus informācija
  11. ECB Lēmums (ES) 2018/1625 (2018. gada 8. oktobris) ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2018/24), OV L 280, 9.11.2018, 1. lpp..
  12. Lēmums ECB/2007/7. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs.  OV L , 9.11.2018, . lpp..
  13. ECB Lēmums (ES) 2019/1848 (2019. gada 29. oktobris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem  (ECB/2019/32), OV L 283, 5.11.2019, 57. lpp..
 2. ECB Lēmums (2010. gada 29. jūlijs) par piekļuvi TARGET2 datiem un to izmantošanu  (ECB/2010/9), OV L 211, 12.8.2010, 45. lpp..
  1. ECB Lēmums (ES) 2017/2080 (2017. gada 22. septembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/9 par piekļuvi TARGET2 datiem un to izmantošanu (ECB/2017/29), OV L 295, 14.11.2017, 86. lpp..
  2. Lēmums ECB/2010/9. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 14.11.2017, . lpp..
 3. ECB Pamatnostādne (2012. gada 5. decembris) par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (pārstrādāta versija) (ECB/2012/27), OV L 30, 30.1.2013, 1. lpp..Papildus informācija
  1. ECB Pamatnostādne (2013. gada 26. septembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (ECB/2013/37), OV L 332, 12.12.2013, 82. lpp..
  2. ECB Pamatnostādne (2014. gada 5. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (ECB/2014/25), OV L 168, 7.6.2014, 120. lpp..
  3. ECB Pamatnostādne (ES) 2015/930 (2015. gada 2. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (ECB/2015/15), OV L 155, 19.6.2015, 38. lpp..
  4. ECB Pamatnostādne (ES) 2016/579 (2016. gada 16. marts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2)  (ECB/2016/6), OV L 99, 15.4.2016, 21. lpp..
  5. ECB Pamatnostādne (ES) 2017/2082 (2017. gada 22. septembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2)  (ECB/2017/28), OV L 295, 14.11.2017, 97. lpp..
  6. ECB Pamatnostādne (ES) 2018/1626 (2018. gada 3. augusts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (ECB/2018/20), OV L 280, 9.11.2018, 40. lpp..
  7. Pamatnostādne ECB/2012/27. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 9.11.2018, . lpp..
  8. ECB Pamatnostādne (ES) 2019/1849 (2019. gada 4. oktobris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2)  (ECB/2019/30), OV L 283, 5.11.2019, 64. lpp..
 4. ECB Lēmums (2014. gada 13. augusts), ar kuru nosaka, ka TARGET2 ir sistēmiski nozīmīga maksājumu sistēma saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 795/2014 par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību (ECB/2014/35), 13.8.2014.
 5. ECB Lēmums (ES) 2019/137 (2019. gada 23. janvāris) par Eurosistēmas vienotās tirgus infrastruktūras vārtejas (ESMIG) tīkla pakalpojumu sniedzēju atlasi  (ECB/2019/2), OV L 25, 23.1.2019, 34. lpp..