Transeuropinė automatizuota realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistema (TARGET2)

 1. 2007 m. liepos 24 d. ECB sprendimas dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2007/7), OL L 237, 2007 9 8, p. 71.
  1. 2009 m. birželio 9 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų  (ECB/2009/13), OL L 151, 2009 6 16, p. 39.
  2. 2009 m. spalio 6 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2009/22), OL L 274, 2009 10 20, p. 38.Papildoma informacija
  3. 2010 m. gegužės 10 d. ECB sprendimas dėl suvienytų dvišalių paskolų Graikijos Respublikai valdymo ir dėl Sprendimo ECB/2007/7 dalinio keitimo  (ECB/2010/4), OL L 119, 2010 5 13, p. 24.
  4. 2010 m. lapkričio 2 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų  (ECB/2010/19), OL L 290, 2010 11 6, p. 53.
  5. 2011 m. lapkričio 15 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2011/19), OL L 303, 2011 11 22, p. 44.
  6. 2012 m. gruodžio 11 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2012/31), OL L 13, 2013 1 17, p. 8.
  7. 2014 m. birželio 16 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2014/27), OL L 192, 2014 7 1, p. 68.
  8. 2015 m. gegužės 26 d. ECB sprendimas (ES) 2015/929, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų  (ECB/2015/22), OL L 155, 2015 6 19, p. 1.
  9. 2016 m. balandžio 26 d. ECB sprendimas (ES) 2016/821, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų  (ECB/2016/9), OL L 136, 2016 5 2, p. 12.
  10. 2017 m. spalio 10 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2081, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų  (ECB/2017/30), OL L 295, 2017 11 14, p. 89.Papildoma informacija
  11. Sprendimas ECB/2007/7. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 11 14, p. .
 2. 2010 m. liepos 29 d. ECB sprendimas dėl prieigos prie tam tikrų TARGET2 duomenų ir jų naudojimo (ECB/2010/9), OL L 211, 2010 8 12, p. 45.
  1. 2017 m. rugsėjo 22 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2080, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/9 dėl prieigos prie tam tikrų TARGET2 duomenų ir jų naudojimo  (ECB/2017/29), OL L 295, 2017 11 14, p. 86.
  2. Sprendimas ECB/2010/9. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 11 14, p. .
 3. 2012 m. gruodžio 5 d. ECB gairės dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (nauja redakcija) (ECB/2012/27), OL L 30, 2013 1 30, p. 1.Papildoma informacija
  1. 2013 m. rugsėjo 26 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos 2012 m. gruodžio 5 d. Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2)  (ECB/2013/37), OL L 332, 2013 12 12, p. 82.
  2. 2014 m. birželio 5 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2014/25), OL L 168, 2014 6 7, p. 120.
  3. 2015 m. balandžio 2 d. ECB gairės (ES) 2015/930, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2015/15), OL L 155, 2015 6 19, p. 38.
  4. 2016 m. kovo 16 d. ECB gairės (ES) 2016/579, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2)  (ECB/2016/6), OL L 99, 2016 4 15, p. 21.
  5. 2017 m. rugsėjo 22 d. ECB gairės (ES) 2017/2082, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2)  (ECB/2017/28), OL L 295, 2017 11 14, p. 97.
  6. Gairės ECB/2012/27. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2017 11 14.
 4. 2014 m. rugpjūčio 13 d. ECB sprendimas dėl TARGET2 nustatymo sistemiškai svarbia mokėjimo sistema vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 795/2014 dėl sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų priežiūros reikalavimų (ECB/2014/35), 2014 8 13.