Transeuropinė automatizuota realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistema (TARGET2)

 1. 2007 m. liepos 24 d. ECB sprendimas dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2007/7), OL L 237, 2007 9 8, p. 71.
  1. 2009 m. birželio 9 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų  (ECB/2009/13), OL L 151, 2009 6 16, p. 39.
  2. 2009 m. spalio 6 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2009/22), OL L 274, 2009 10 20, p. 38.Papildoma informacija
  3. 2010 m. gegužės 10 d. ECB sprendimas dėl suvienytų dvišalių paskolų Graikijos Respublikai valdymo ir dėl Sprendimo ECB/2007/7 dalinio keitimo  (ECB/2010/4), OL L 119, 2010 5 13, p. 24.
  4. 2010 m. lapkričio 2 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų  (ECB/2010/19), OL L 290, 2010 11 6, p. 53.
  5. 2011 m. lapkričio 15 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2011/19), OL L 303, 2011 11 22, p. 44.
  6. 2012 m. gruodžio 11 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2012/31), OL L 13, 2013 1 17, p. 8.
  7. 2014 m. birželio 16 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2014/27), OL L 192, 2014 7 1, p. 68.
  8. 2015 m. gegužės 26 d. ECB sprendimas (ES) 2015/929, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų  (ECB/2015/22), OL L 155, 2015 6 19, p. 1.
  9. 2016 m. balandžio 26 d. ECB sprendimas (ES) 2016/821, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų  (ECB/2016/9), OL L 136, 2016 5 2, p. 12.
  10. 2017 m. spalio 10 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2081, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų  (ECB/2017/30), OL L 295, 2017 11 14, p. 89.Papildoma informacija
  11. 2018 m. spalio 8 d. ECB sprendimas (ES) 2018/1625, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2018/24), OL L 280, 2018 11 9, p. 1.
  12. Sprendimas ECB/2007/7. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2018 11 9, p. .
  13. 2019 m. spalio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1848, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų  (ECB/2019/32), OL L 283, 2019 11 5, p. 57.
 2. 2010 m. liepos 29 d. ECB sprendimas dėl prieigos prie tam tikrų TARGET2 duomenų ir jų naudojimo (ECB/2010/9), OL L 211, 2010 8 12, p. 45.
  1. 2017 m. rugsėjo 22 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2080, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/9 dėl prieigos prie tam tikrų TARGET2 duomenų ir jų naudojimo  (ECB/2017/29), OL L 295, 2017 11 14, p. 86.
  2. Sprendimas ECB/2010/9. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 11 14, p. .
 3. 2012 m. gruodžio 5 d. ECB gairės dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (nauja redakcija) (ECB/2012/27), OL L 30, 2013 1 30, p. 1.Papildoma informacija
  1. 2013 m. rugsėjo 26 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos 2012 m. gruodžio 5 d. Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2)  (ECB/2013/37), OL L 332, 2013 12 12, p. 82.
  2. 2014 m. birželio 5 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2014/25), OL L 168, 2014 6 7, p. 120.
  3. 2015 m. balandžio 2 d. ECB gairės (ES) 2015/930, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2015/15), OL L 155, 2015 6 19, p. 38.
  4. 2016 m. kovo 16 d. ECB gairės (ES) 2016/579, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2)  (ECB/2016/6), OL L 99, 2016 4 15, p. 21.
  5. 2017 m. rugsėjo 22 d. ECB gairės (ES) 2017/2082, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2)  (ECB/2017/28), OL L 295, 2017 11 14, p. 97.
  6. 2018 m. rugpjūčio 3 d. ECB gairės (ES) 2018/1626, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2018/20), OL L 280, 2018 11 9, p. 40.
  7. Gairės ECB/2012/27. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2018 11 9, p. .
  8. 2019 m. spalio 4 d. ECB gairės (ES) 2019/1849, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2019/30), OL L 283, 2019 11 5, p. 64.
 4. 2014 m. rugpjūčio 13 d. ECB sprendimas dėl TARGET2 nustatymo sistemiškai svarbia mokėjimo sistema vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 795/2014 dėl sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų priežiūros reikalavimų (ECB/2014/35), 2014 8 13.
 5. 2019 m. sausio 23 d. ECB sprendimas (ES) 2019/137 dėl Eurosistemos bendros rinkos infrastruktūros sąsajos (ESMIG) tinklo paslaugų teikėjų atrankos (ECB/2019/2), OL L 25, 2019 1 23, p. 34.