Transeuropski automatizirani sustav ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (TARGET2)

 1. Odluka ESB od 24. srpnja 2007. o uvjetima sustava TARGET2-ECB  (ESB/2007/7), SL L 237, 8.9.2007., str. 71.
  1. Odluka ESB od 9. lipnja 2009. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB (ESB/2009/13), SL L 151, 16.6.2009., str. 39.
  2. Odluka ESB od 6. listopada 2009. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB (ESB/2009/22), SL L 274, 20.10.2009., str. 38.
  3. Odluka ESB od 10. svibnja 2010. o upravljanju udruženim bilateralnim kreditima u korist Helenske Republike i o izmjeni Odluke ESB/2007/7  (ESB/2010/4), SL L 119, 13.5.2010., str. 24.
  4. Odluka ESB od 15. studenoga 2011. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB (ESB/2011/19), SL L 303, 22.11.2011., str. 44.
  5. Odluka ESB od 11. prosinca 2012. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB (ESB/2012/31), SL L 13, 17.1.2013., str. 8.
  6. Odluka ESB od 16. lipnja 2014. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB (ESB/2014/27), SL L 192, 1.7.2014., str. 68.
  7. Odluka (EU) 2015/929 ESB od 26. svibnja 2015. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB  (ESB/2015/22), SL L 155, 19.6.2015., str. 1.
  8. Odluka (EU) 2016/821 ESB оd 26. travnja 2016. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB (ESB/2016/9), SL L 136, 2.5.2016., str. 12.
  9. Odluka (EU) 2017/2081 ESB od 10. listopada 2017. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB  (ESB/2017/30), SL L 295, 14.11.2017., str. 89.
  10. Odluka (EU) 2018/1625 ESB od 8. listopada 2018. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB  (ESB/2018/24), SL L 280, 9.11.2018., str. 1.
  11. Odluka ESB/2007/7. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije  SL L , 9.11.2018., str. .
  12. Odluka (EU) 2019/1848 ESB od 29. listopada 2019. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB  (ESB/2019/32), SL L 283, 5.11.2019., str. 57.
 2. Odluka ESB od 29. srpnja 2010. o pristupu određenim podacima iz sustava TARGET2 i o njihovoj upotrebi (ESB/2010/9), SL L 211, 12.8.2010., str. 45.
  1. Odluka (EU) 2017/2080 ESB od 22. rujna 2017. o izmjeni Odluke ESB/2010/9 o pristupu određenim podacima iz sustava TARGET2 i o njihovoj upotrebi  (ESB/2017/29), SL L 295, 14.11.2017., str. 86.
  2. Odluka ESB/2010/9. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 14.11.2017., str. .
 3. Smjernica ESB od 5. prosinca 2012. o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (ESB/2012/27), SL L 30, 30.1.2013., str. 1.
  1. Smjernica ESB od 26. rujna 2013. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (ESB/2013/37), SL L 332, 12.12.2013., str. 82.
  2. Smjernica ESB od 5. lipnja 2014. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (TARGET2) (ESB/2014/25), SL L 168, 7.6.2014., str. 120.
  3. Smjernica (EU) 2015/930 ESB od 2. travnja 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (ESB/2015/15), SL L 155, 19.6.2015., str. 38.
  4. Smjernica (EU) 2016/579 ESB od 16. ožujka 2016. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2)  (ESB/2016/6), SL L 99, 15.4.2016., str. 21.
  5. Smjernica (EU) 2017/2082 ESB od 22. rujna 2017. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (ESB/2017/28), SL L 295, 14.11.2017., str. 97.
  6. Smjernica (EU) 2018/1626 ESB od 3. kolovoza 2018. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (ESB/2018/20), SL L 280, 9.11.2018., str. 40.
  7. Smjernica ESB/2012/27. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 9.11.2018., str. .
  8. Smjernica (EU) 2019/1849 ESB od 4. listopada 2019. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2)  (ESB/2019/30), SL L 283, 5.11.2019., str. 64.
 4. Odluka ESB od 13. kolovoza 2014. o utvrđivanju sustava TARGET2 kao sistemski važnog platnog sustava sukladno Uredbi (EU) br. 795/2014 o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave (ESB/2014/35), 13.8.2014.
 5. Odluka (EU) 2019/137 ESB od 23. siječnja 2019. o odabiru pružatelja mrežnih usluga za portal jedinstvene tržišne infrastrukture Eurosustava (ESMIG) (ESB/2019/2), SL L 25, 23.1.2019., str. 34.