Euroopan laajuinen automatisoitu reaaliaikainen bruttomaksujärjestelmä (TARGET2)

 1. EKP:n päätös, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2007, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä (EKP/2007/7), EUVL L 237, 8.9.2007, s. 71.
  1. EKP:n päätös, tehty 9 päivänä kesäkuuta 2009, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta (EKP/2009/13), EUVL L 151, 16.6.2009, s. 39.
  2. EKP:n päätös, tehty 6 päivänä lokakuuta 2009, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta (EKP/2009/22), EUVL L 274, 20.10.2009, s. 38.Lisätietoja
  3. EKP:n päätös, annettu 10 päivänä toukokuuta 2010, Helleenien tasavallalle myönnettävien yhteen koottujen kahdenvälisten lainojen hallinnoinnista ja päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta  (EKP/2010/4), EUVL L 119, 13.5.2010, s. 24.
  4. EKP:n päätös, annettu 2 päivänä marraskuuta 2010, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta (EKP/2010/19), EUVL L 290, 6.11.2010, s. 53.
  5. EKP:n päätös, annettu 15 päivänä marraskuuta 2011, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta (EKP/2011/19), EUVL L 303, 22.11.2011, s. 44.
  6. EKP:n päätös, annettu 11 päivänä joulukuuta 2012, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta (EKP/2012/31), EUVL L 13, 17.1.2013, s. 8.
  7. EKP:n päätös, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2014, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta (EKP/2014/27), EUVL L 192, 1.7.2014, s. 68.
  8. EKP:n päätös (EU) 2015/929, annettu 26 päivänä toukokuuta 2015, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta  (EKP/2015/22), EUVL L 155, 19.6.2015, s. 1.
  9. EKP:n päätös (EU) 2016/821, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2016, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta  (EKP/2016/9), EUVL L 136, 2.5.2016, s. 12.
  10. Päätös EKP/2007/7. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti  EUVL L , 14.6.2016, s. .
  11. EKP:n päätös (EU) 2017/2081, annettu 10 päivänä lokakuuta 2017, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta (EKP/2017/30), EUVL L 295, 14.11.2017, s. 89.
 2. EKP:n päätös, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2010, tiettyihin TARGET2-tietoihin pääsystä ja niiden käytöstä (EKP/2010/9), EUVL L 211, 12.8.2010, s. 45.
  1. EKP:n päätös (EU) 2017/2080, annettu 22 päivänä syyskuuta 2017, tiettyihin TARGET2-tietoihin pääsystä ja niiden käytöstä annetun päätöksen EKP/2010/9 muuttamisesta  (EKP/2017/29), EUVL L 295, 14.11.2017, s. 86.
 3. EKP:n suuntaviivat, annettu 5 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) (uudelleenlaadittu teksti) (EKP/2012/27), EUVL L 30, 30.1.2013, s. 1.Lisätietoja
  1. EKP:n suuntaviivat, annettu 26 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta  (EKP/2013/37), EUVL L 332, 12.12.2013, s. 82.
  2. EKP:n suuntaviivat, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta (EKP/2014/25), EUVL L 168, 7.6.2014, s. 120.
  3. EKP:n suuntaviivat (EU) 2015/930, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2015, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta (EKP/2015/15), EUVL L 155, 19.6.2015, s. 38.
  4. EKP:n suuntaviivat (EU) 2016/579, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2016, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta  (EKP/2016/6), EUVL L 99, 15.4.2016, s. 21.
  5. Suuntaviivat EKP/2012/27. Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti EUVL L , 31.5.2016, s. .
  6. EKP:n suuntaviivat (EU) 2017/2082, annettu 22 päivänä syyskuuta 2017, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta (EKP/2017/28), EUVL L 295, 14.11.2017, s. 97.
 4. EKP:n päätös, annettu 13 päivänä elokuuta 2014, TARGET2-järjestelmän määrittämisestä systeemisesti merkittäväksi maksujärjestelmäksi systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä koskevista yleisvalvontavaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 795/2014 mukaisesti (EKP/2014/35), 13.8.2014.