Üleeuroopaline automatiseeritud reaalajaline brutoarvelduste kiirülekandesüsteem (TARGET2)

 1. EKP otsus, 24. juuli 2007, TARGET2-ECB tingimused (EKP/2007/7), ELT L 237, 8.9.2007, lk 71.
  1. EKP otsus, 9. juuni 2009, millega muudetakse otsust EKP/2007/7, TARGET2-ECB tingimused  (EKP/2009/13), ELT L 151, 16.6.2009, lk 39.
  2. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta, 6. oktoober 2009  (EKP/2009/22), ELT L 274, 20.10.2009, lk 38.Täiendav teave
  3. EKP otsus Kreeka Vabariigile antavate ühendatud kahepoolsete krediitide haldamise ja otsuse EKP/2007/7 muutmise kohta, 10. mai 2010  (EKP/2010/4), ELT L 119, 13.5.2010, lk 24.
  4. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta, 2. november 2010  (EKP/2010/19), ELT L 290, 6.11.2010, lk 53.
  5. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta, 15. november 2011  (EKP/2011/19), ELT L 303, 22.11.2011, lk 44.
  6. EKP otsus, 11. detsember 2012, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta (EKP/2012/31), ELT L 13, 17.1.2013, lk 8.
  7. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta, 16. juuni 2014 (EKP/2014/27), ELT L 192, 1.7.2014, lk 68.
  8. EKP otsus (EL) 2015/929, 26. mai 2015, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta  (EKP/2015/22), ELT L 155, 19.6.2015, lk 1.
  9. EKP otsus (EL) 2016/821, 26. aprill 2016, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta  (EKP/2016/9), ELT L 136, 2.5.2016, lk 12.
  10. EKP otsus (EL) 2017/2081, 10. oktoober 2017, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta (EKP/2017/30), ELT L 295, 14.11.2017, lk 89.Täiendav teave
  11. EKP otsus (EL) 2018/1625, 8. oktoober 2018, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta  (EKP/2018/24), ELT L 280, 9.11.2018, lk 1.
  12. Otsus EKP/2007/7. Mitteametlik konsolideeritud version, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT L , 9.11.2018, lk .
  13. EKP otsus (EL) 2019/1848, 29. oktoober 2019, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta  (EKP/2019/32), ELT L 283, 5.11.2019, lk 57.
 2. EKP otsus, 29. juuli 2010, teatavatele TARGET2 andmetele juurdepääsu ja nende kasutamise kohta (EKP/2010/9), ELT L 211, 12.8.2010, lk 45.
  1. EKP otsus (EL) 2017/2080, 22. september 2017, millega muudetakse otsust EKP/2010/9 teatavatele TARGET2 andmetele juurdepääsu ja nende kasutamise kohta (EKP/2017/29), ELT L 295, 14.11.2017, lk 86.
  2. Otsus EKP/2010/9. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 14.11.2017, lk .
 3. EKP suunis üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (uuesti sõnastatud), 5. detsember 2012 (EKP/2012/27), ELT L 30, 30.1.2013, lk 1.Täiendav teave
  1. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta, 26. september 2013 (EKP/2013/37), ELT L 332, 12.12.2013, lk 82.
  2. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta, 5. juuni 2014 (EKP/2014/25), ELT L 168, 7.6.2014, lk 120.
  3. EKP suunis (EL) 2015/930, 2. aprill 2015, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (EKP/2015/15), ELT L 155, 19.6.2015, lk 38.
  4. EKP suunis (EL) 2016/579, 16. märts 2016, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta  (EKP/2016/6), ELT L 99, 15.4.2016, lk 21.
  5. EKP suunis (EL) 2017/2082, 22. september 2017, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta  (EKP/2017/28), ELT L 295, 14.11.2017, lk 97.
  6. EKP suunis (EL) 2018/1626, 3. august 2018, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (EKP/2018/20), ELT L 280, 9.11.2018, lk 40.
  7. Suunis EKP/2012/27. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 9.11.2018, lk .
  8. EKP suunis (EL) 2019/1849, 4. oktoober 2019, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta  (EKP/2019/30), ELT L 283, 5.11.2019, lk 64.
 4. EKP otsus TARGET2 süsteemselt oluliseks maksesüsteemiks lugemise kohta vastavalt määrusele (EL) nr 795/2014 süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamise kohta, 13. august 2014 (EKP/2014/35), 13.8.2014.
 5. EKP otsus (EL) 2019/137, 23. jaanuar 2019, eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate valimise kohta (EKP/2019/2) (EKP/2019/2), ELT L 25, 23.1.2019, lk 34.