TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)

 1. ECB's afgørelse af 24. juli 2007 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB (ECB/2007/7), EUT L 237 af 8.9.2007, s. 71.
  1. ECB's afgørelse af 9. juni 2009 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB  (ECB/2009/13), EUT L 151 af 16.6.2009, s. 39.
  2. ECB's afgørelse af 6. oktober 2009 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB  (ECB/2009/22), EUT L 274 af 20.10.2009, s. 38.Læs mere
  3. ECB's afgørelse af 10. maj 2010 om forvaltning af sammenlagte bilaterale lån til fordel for Den Hellenske Republik og om ændring af afgørelse ECB/2007/7 (ECB/2010/4), EUT L 119 af 13.5.2010, s. 24.
  4. ECB's afgørelse af 2. november 2010 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB  (ECB/2010/19), EUT L 290 af 6.11.2010, s. 53.
  5. ECB's afgørelse af 15. november 2011 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB  (ECB/2011/19), EUT L 303 af 22.11.2011, s. 44.
  6. ECB's afgørelse af 11. december 2012 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB (ECB/2012/31), EUT L 13 af 17.1.2013, s. 8.
  7. ECB's afgørelse af 16. juni 2014 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB (ECB/2014/27), EUT L 192 af 1.7.2014, s. 68.
  8. ECB's afgørelse (EU) 2015/929 af 26. maj 2015 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB  (ECB/2015/22), EUT L 155 af 19.6.2015, s. 1.
  9. ECB's afgørelse (EU) 2016/821 af 26. april 2016 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB  (ECB/2016/9), EUT L 136 af 2.5.2016, s. 12.
  10. ECB's afgørelse (EU) 2017/2081 af 10. oktober 2017 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB (ECB/2017/30), EUT L 295 af 14.11.2017, s. 89.Læs mere
  11. ECB's afgørelse (EU) 2018/1625 af 8. oktober 2018 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB (ECB/2018/24), EUT L 280 af 9.11.2018, s. 1.
  12. Afgørelse ECB/2007/7. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  EUT L  af 9.11.2018, s. .
  13. ECB's afgørelse (EU) 2019/1848 af 29. oktober 2019 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB  (ECB/2019/32), EUT L 283 af 5.11.2019, s. 57.
 2. ECB's afgørelse af 29. juli 2010 om adgang til og brug af visse TARGET2-data  (ECB/2010/9), EUT L 211 af 12.8.2010, s. 45.
  1. ECB's afgørelse (EU) 2017/2080 af 22. september 2017 om ændring af afgørelse ECB/2010/9 om adgang til og brug af visse TARGET2-data (ECB/2017/29), EUT L 295 af 14.11.2017, s. 86.
  2. Afgørelse ECB/2010/9. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 14.11.2017, s. .
 3. ECB's retningslinje af 5. december 2012 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (omarbejdning) (ECB/2012/27), EUT L 30 af 30.1.2013, s. 1.Læs mere
  1. ECB's retningslinje af 26. september 2013 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2013/37), EUT L 332 af 12.12.2013, s. 82.
  2. ECB's retningslinje af 5. juni 2014 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2014/25), EUT L 168 af 7.6.2014, s. 120.
  3. ECB's retningslinje (EU) 2015/930 af 2. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)  (ECB/2015/15), EUT L 155 af 19.6.2015, s. 38.
  4. ECB's retningslinje (EU) 2016/579 af 16. marts 2016 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)  (ECB/2016/6), EUT L 99 af 15.4.2016, s. 21.
  5. ECB's retningslinje (EU) 2017/2082 af 22. september 2017 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2017/28), EUT L 295 af 14.11.2017, s. 97.
  6. ECB's retningslinje (EU) 2018/1626 af 3. august 2018 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2018/20), EUT L 280 af 9.11.2018, s. 40.
  7. Retningslinje ECB/2012/27. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 9.11.2018, s. .
  8. ECB's retningslinje (EU) 2019/1849 af 4. oktober 2019 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2019/30), EUT L 283 af 5.11.2019, s. 64.
 4. ECB's afgørelse af 13. august 2014 om identificering af TARGET2 som et systemisk vigtigt betalingssystem i henhold til forordning (EU) nr. 795/2014 om overvågningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer (ECB/2014/35), 13.8.2014.
 5. ECB's afgørelse (EU) 2019/137 af 23. januar 2019 om udvælgelse af netværksleverandører til adgangsportalen for finansielle markedsinfrastrukturer i Eurosystemet (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway — ESMIG) (ECB/2019/2), EUT L 25 af 23.1.2019, s. 34.