Transevropský expresní automatizovaný systém zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2)

 1. Rozhodnutí ECB ze dne 24. července 2007 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2007/7), Úř. věst. L 237, 8. 9. 2007, s. 71.
  1. Rozhodnutí ECB ze dne 9. června 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB  (ECB/2009/13), Úř. věst. L 151, 16. 6. 2009, s. 39.
  2. Rozhodnutí ECB ze dne 6. října 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB  (ECB/2009/22), Úř. věst. L 274, 20. 10. 2009, s. 38.Dodatečné informace
  3. Rozhodnutí ECB ze dne 10. května 2010 o správě sdružených dvoustranných úvěrů ve prospěch Řecké republiky a o změně rozhodnutí ECB/2007/7  (ECB/2010/4), Úř. věst. L 119, 13. 5. 2010, s. 24.
  4. Rozhodnutí ECB ze dne 2. listopadu 2010, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB  (ECB/2010/19), Úř. věst. L 290, 6. 11. 2010, s. 53.
  5. Rozhodnutí ECB ze dne 15. listopadu 2011, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB  (ECB/2011/19), Úř. věst. L 303, 22. 11. 2011, s. 44.
  6. Rozhodnutí ECB ze dne 11. prosince 2012, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2012/31), Úř. věst. L 13, 17. 1. 2013, s. 8.
  7. Rozhodnutí ECB ze dne 16. června 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2014/27), Úř. věst. L 192, 1. 7. 2014, s. 68.
  8. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/929 ze dne 26. května 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB  (ECB/2015/22), Úř. věst. L 155, 19. 6. 2015, s. 1.
  9. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/821 ze dne 26. dubna 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB  (ECB/2016/9), Úř. věst. L 136, 2. 5. 2016, s. 12.
  10. Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2081 ze dne 10. října 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB  (ECB/2017/30), Úř. věst. L 295, 14. 11. 2017, s. 89.Dodatečné informace
  11. Rozhodnutí ECB (EU) 2018/1625 ze dne 8. října 2018, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2018/24), Úř. věst. L 280, 9. 11. 2018, s. 1.
  12. Rozhodnutí ECB/2007/7. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  Úř. věst. L , 9. 11. 2018, s. .
  13. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1848 ze dne 29. října 2019, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB  (ECB/2019/32), Úř. věst. L 283, 5. 11. 2019, s. 57.
 2. Rozhodnutí ECB ze dne 29. července 2010 o přístupu k některým údajům TARGET2 a o jejich použití  (ECB/2010/9), Úř. věst. L 211, 12. 8. 2010, s. 45.
  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2080 ze dne 22. září 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/9 o přístupu k některým údajům TARGET2 a o jejich použití  (ECB/2017/29), Úř. věst. L 295, 14. 11. 2017, s. 86.
  2. Rozhodnutí ECB/2010/9. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 14. 11. 2017, s. .
 3. Obecné zásady ECB ze dne 5. prosince 2012 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) přepracované znění) (ECB/2012/27), Úř. věst. L 30, 30. 1. 2013, s. 1.Dodatečné informace
  1. Obecné zásady ECB ze dne 26. září 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 ze dne 5. prosince 2012 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2013/37), Úř. věst. L 332, 12. 12. 2013, s. 82.
  2. Obecné zásady ECB ze dne 5. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2014/25), Úř. věst. L 168, 7. 6. 2014, s. 120.
  3. Obecné zásady ECB (EU) 2015/930 ze dne 2. dubna 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2015/15), Úř. věst. L 155, 19. 6. 2015, s. 38.
  4. Obecné zásady ECB (EU) 2016/579 ze dne 16. března 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2)  (ECB/2016/6), Úř. věst. L 99, 15. 4. 2016, s. 21.
  5. Obecné zásady ECB (EU) 2017/2082 ze dne 22. září 2017, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2017/28), Úř. věst. L 295, 14. 11. 2017, s. 97.
  6. Obecné zásady ECB (EU) 2018/1626 ze dne 3. srpna 2018, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2018/20), Úř. věst. L 280, 9. 11. 2018, s. 40.
  7. Obecné zásady ECB/2012/27. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 9. 11. 2018, s. .
  8. Obecné zásady ECB (EU) 2019/1849 ze dne 4. října 2019, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2)  (ECB/2019/30), Úř. věst. L 283, 5. 11. 2019, s. 64.
 4. Rozhodnutí ECB ze dne 13. srpna 2014 o určení systému TARGET2 jako systémově významného platebního systému podle nařízení (EU) č. 795/2014 o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy (ECB/2014/35), 13. 8. 2014.
 5. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/137 ze dne 23. ledna 2019 o výběru poskytovatelů síťových služeb pro jednotný portál tržní infrastruktury Eurosystému (ESMIG) (ECB/2019/2), Úř. věst. L 25, 23. 1. 2019, s. 34.