ECB/2017/30

  1. Sklep ECB (EU) 2017/2081 z dne 10. oktobra 2017 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB  (ECB/2017/30), UL L 295, 14. 11. 2017, str. 89.

    Dodatne informacije

    1. Popravek Sklepa ECB (EU) 2017/2081 z dne 10. oktobra 2017 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB, UL L 60, 2. 3. 2018, str. 57.