BCE/2017/30

  1. Decizia (UE) 2017/2081 a BCE din 10 octombrie 2017 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB (BCE/2017/30), JO L 295, 14.11.2017, p. 89.

    Informaţii suplimentare

    1. Rectificare la Decizia (UE) 2017/2081 a BCE din 10 octombrie 2017 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB, JO L 60, 2.3.2018, p. 57.