Banking Supervision
Svenska
Other languages1 +
Menu

ECB/2016/9

  1. ECB:s beslut (EU) 2016/821 av den 26 april 2016 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB  (ECB/2016/9), EUT L 136, 2.5.2016, s. 12.

    Ytterligare information

    1. Rättelse av ECB:s beslut (EU) 2016/821 av den 26 april 2016 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB (ECB/2016/9), EUT L 98, 13.4.2017, s. 44.