Menu

ECB/2012/27

 1. Usmernenie ECB z 5. decembra 2012 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (prepracované znenie) (ECB/2012/27), Ú. v. EÚ L 30, 30. 1. 2013, s. 1.

  Dodatočné informácie

  1. Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 26. apríla 2007 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET 2) (ECB/2007/2), Ú. v. EÚ L 237, 8. 9. 2007, s. 1.Usmernenie ECB/2007/2 nadobudlo účinnosť 30. apríla 2007 podľa prechodných ustanovení upravených v článku 15 tohto usmernenia. Článok 15 ods. 8 a 9 usmernenia ECB/2007/2 zavádza zmeny a doplnenia usmernenia ECB/2005/16 s účinnosťou od 30. apríla 2007. Článok 14 ods. 2 usmernenia ECB/2007/2 zrušuje usmernenia ECB/2005/16 a ECB/2006/11 s účinnosťou od 15. septembra 2008.
   1. Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 30. decembra 2005 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET) (ECB/2005/16), Ú. v. EÚ L 18, 23. 1. 2006, s. 1.Usmernenie ECB/2005/16 bolo zmenené a doplnené článkom 15 ods. 8 a 9 usmernenia ECB/2007/2. V súlade s článkom 14 ods. 2 usmernenia ECB/2007/2 sa usmernenie ECB/2005/16 zrušuje s účinnosťou od 15. septembra 2008.
    1. Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 26. apríla 2001 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET) (ECB/2001/3), Ú. v. ES L 140, 24. 5. 2001, s. 72.
    2. Usmernenie ECB z 27. februára 2002, ktoré mení a dopĺňa usmernenie ECB/2001/3 o Transeurópskom automatizovanom systéme hrubého zúčtovania expresných transferov v reálnom čase (TARGET) (ECB/2002/1), Ú. v. ES L 67, 9. 3. 2002, s. 74.
    3. Usmernenie ECB zo 4. apríla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2001/3 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET), zmenené a doplnené 27. februára 2002 (ECB/2003/6), Ú. v. EÚ L 113, 7. 5. 2003, s. 10.
    4. Usmernenie ECB z 21. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2001/3 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET) (ECB/2004/4), Ú. v. EÚ L 205, 9. 6. 2004, s. 1.
    5. Usmernenie ECB z 21. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2001/3 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET) (ECB/2005/1), Ú. v. EÚ L 30, 3. 2. 2005, s. 21.
   2. Usmernenie ECB z 3. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2005/16 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET) (ECB/2006/11), Ú. v. EÚ L 221, 12. 8. 2006, s. 17.
   3. Neoficiálne konsolidované znenie [1 a) - b)]. Vypracované Úradom pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, 1. 1. 2007.
  2. Usmernenie ECB zo 7. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/2 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2)  (ECB/2009/9), Ú. v. EÚ L 123, 19. 5. 2009, s. 94.
  3. Usmernenie ECB zo 17. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/2 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2)  (ECB/2009/21), Ú. v. EÚ L 260, 3. 10. 2009, s. 31.
  4. Usmernenie ECB z 15. septembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/2 o transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2)  (ECB/2010/12), Ú. v. EÚ L 261, 5. 10. 2010, s. 6.
  5. Usmernenie ECB zo 17. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/2 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2011/2), Ú. v. EÚ L 86, 1. 4. 2011, s. 75.
  6. Usmernenie ECB zo 14. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/2 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2011/15), Ú. v. EÚ L 279, 26. 10. 2011, s. 5.
  7. Usmernenie ECB/2007/2. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie , 21. 11. 2011.