EBC/2012/27

 1. Wytyczne EBC z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (wersja przekształcona) (EBC/2012/27), Dz.U. L 30 z 30.1.2013, str. 1.

  Dodatkowe informacje

  1. Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2007/2), Dz.U. L 237 z 8.9.2007, str. 1.Wytyczne EBC/2007/2 weszły w życie w dniu 30 kwietnia 2007 r. z zastrzeżeniem przepisów przejściowych zawartych w ich art. 15. Art. 15 ust. 8-9 wytycznych EBC/2007/2 wprowadza zmiany w tekście wytycznych EBC/2005/16 wchodzące w życie z dniem 30 kwietnia 2007 r. Art. 14 ust. 2 wytycznych EBC/2007/2 uchyla wytyczne EBC/2005/16 oraz wytyczne EBC/2006/11 z dniem 15 września 2008 r.
   1. Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) (EBC/2005/16), Dz.U. L 18 z 23.1.2006, str. 1.Wytyczne EBC/2005/16 zostały zmienione przez art. 15 ust. 8-9 wytycznych EBC/2007/2. Z dniem 15 września 2008 r. wytyczne EBC/2005/16 zostaną uchylone na podstawie art. 14 ust. 2 wytycznych EBC/2007/2.
    1. Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) (EBC/2001/3), Dz.U. L 140 z 24.5.2001, str. 72.
    2. Wytyczne EBC z dnia 27 lutego 2002 r. zmieniające wytyczne EBC/2001/3 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) (EBC/2002/1), Dz.U. L 67 z 9.3.2002, str. 74.
    3. Wytyczne EBC z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające wytyczne EBC/2001/3 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET), zmienione dnia 27 lutego 2002 r. (EBC/2003/6), Dz.U. L 113 z 7.5.2003, str. 10.
    4. Wytyczne EBC z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające wytyczne EBC/2001/3 w sprawie Transeuropejskiego Zautomatyzowanego Błyskawicznego Systemu Rozrachunku Brutto w Czasie Rzeczywistym (TARGET) (EBC/2004/4), Dz.U. L 205 z 9.6.2004, str. 1.
    5. Wytyczne EBC z dnia 21 stycznia 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2001/3 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym („TARGET”) (EBC/2005/1), Dz.U. L 30 z 3.2.2005, str. 21.
   2. Wytyczne EBC z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/16 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) (EBC/2006/11), Dz.U. L 221 z 12.8.2006, str. 17.
   3. Nieoficjalna wersja skonsolidowana [1 a) - b)]. Sporządzona przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 1.1.2007.
  2. Wytyczne EBC z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2)  (EBC/2009/9), Dz.U. L 123 z 19.5.2009, str. 94.
  3. Wytyczne EBC z dnia 17 września 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2009/21), Dz.U. L 260 z 3.10.2009, str. 31.
  4. Wytyczne EBC z dnia 15 września 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2010/12), Dz.U. L 261 z 5.10.2010, str. 6.
  5. Wytyczne EBC z dnia 17 marca 2011 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2)  (EBC/2011/2), Dz.U. L 86 z 1.4.2011, str. 75.
  6. Wytyczne EBC z dnia 14 października 2011 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2011/15), Dz.U. L 279 z 26.10.2011, str. 5.
  7. Wytyczne EBC/2007/2. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej , 21.11.2011.