BĊE/2012/27

 1. Linja gwida tal-BĊE tal-5 ta’ Diċembru 2012 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) (riformulazzjoni) (BĊE/2012/27), ĠU L 30, 30.1.2013, pġ. 1.

  Aktar tagħrif

  1. Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta' gwida tal-BĊE tas-26 ta' April 2007 dwar is-Sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2)  (BĊE/2007/2), ĠU L 237, 8.9.2007, pġ. 1.Il-Linja Gwida BĊE/2007/2 daħlet fis-seħħ fit-30 t'April 2007, salvi d-dispożizzjonijiet tranżitorji stabbiliti fl-Artikolu 15. L-Artikolu 15(8)-(9) tal-Linja Gwida BĊE/2007/2 jintroduċi emendi tal-Linja Gwida BĊE/2005/16 b'effett mit-30 t'April 2007. L-Artikolu 14(2) tal-Linja Gwida BĊE/2007/2 jirrevoka l-Linji Gwida BĊE/2005/16 u BĊE/2006/11 b'effett mill-15 ta' Settembru 2008.
   1. Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta' Gwida tal-BĊE tat-30 ta' Diċembru, 2005 dwar it-Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) (BĊE/2005/16), ĠU L 18, 23.1.2006, pġ. 1.Il-Linja Gwida tal-BĊE/2005/16 ġiet emendata bl-Artikolu 15(8)-(9) tal-Linja Gwida BĊE/2007/2. B'effett mill-15 ta' Settembru 2008 il-Linja Gwida BĊE/2005/16 se tiġi rrevokata skond l-Artikolu 14(2) tal-Linja Gwida BĊE/2007/2.
    1. Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta' Gwida tal-BĊE tas-26 ta' April, 2001, dwar is-Sistema Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (Target) (BĊE/2001/3), ĠU L 140, 24.5.2001, pġ. 72.
    2. Linja ta' Gwida tal-BĊE tas-27 ta' Frar, 2002, li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2001/3 dwar is-Sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (Target) (BĊE/2002/1), ĠU L 67, 9.3.2002, pġ. 74.
    3. Linja ta' Gwida tal-BĊE ta' l-4 ta' April, 2003, li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2001/3 dwar is-Sistema Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET), kif emendata fis-27 ta' Frar, 2002 (BĊE/2003/6), ĠU L 113, 7.5.2003, pġ. 10.
    4. Linja ta’ Gwida tal-BĊE tal-21 ta’ April, 2004, li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2001/3 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET) (BĊE/2004/4), ĠU L 205, 9.6.2004, pġ. 1.
    5. Linja ta' Gwida tal-BĊE tal-21 ta’ Jannar, 2005, li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2001/3 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET) (BĊE/2005/1), ĠU L 30, 3.2.2005, pġ. 21.
   2. Linja ta' Gwida tal-BĊE tat-3 ta’ Awwissu, 2006 li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2005/16 dwar is-Sistema Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) (‘TARGET’) (BĊE/2006/11), ĠU L 221, 12.8.2006, pġ. 17.
  2. Linja ta’ Gwida tal-BĊE tas-7 ta’ Mejju 2009 li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2007/2 dwar it-Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (BĊE/2009/9), ĠU L 123, 19.5.2009, pġ. 94.
  3. Linja ta’ gwida tal-BĊE tas-17 ta’ Settembru 2009 li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2007/2 dwar is-Sistema Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) (BĊE/2009/21), ĠU L 260, 3.10.2009, pġ. 31.
  4. Linja ta’ Gwida tal-BĊE tal-15 ta’ Settembru 2010 li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2007/2 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) (BĊE/2010/12), ĠU L 261, 5.10.2010, pġ. 6.
  5. Linja ta’ Gwida tal-BĊE tas-17 ta’ Marzu 2011 li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2007/2 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2)  (BĊE/2011/2), ĠU L 86, 1.4.2011, pġ. 75.
  6. Linja Gwida tal-BĊE tal-14 ta' Ottubru 2011 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2007/2 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2)  (BĊE/2011/15), ĠU L 279, 26.10.2011, pġ. 5.
  7. Linja Gwida BĊE/2007/2. Test konsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea , 21.11.2011.