ECB/2012/27

 1. ECB Pamatnostādne (2012. gada 5. decembris) par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (pārstrādāta versija) (ECB/2012/27), OV L 30, 30.1.2013, 1. lpp..

  Papildus informācija

  1. uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2007. gada 26. aprīlis), Eiropas automatizētā reālā laika bruto norēķinu sistēma (TARGET2) (ECB/2007/2), OV L 237, 8.9.2007, 1. lpp..Pamatnostādne ECB/2007/2 stājās spēkā 2007. gada 30. aprīlī, ņemot vērā tās 15. pantā noteiktos pārejas noteikumus. Pamatnostādnes ECB/2007/2 15. panta 8.-9. pants nosaka grozījumus Pamatnostādnē ECB/2005/16, kuri stājas spēkā 2007. gada 30. aprīlī. Pamatnostādnes ECB/2007/2 14. panta 2. punkts no 2008. gada 15. septembra atceļ Pamatnostādni ECB/2005/16 un Pamatnostādni ECB/2006/11.
   1. uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2005. gada 30. decembris) par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET) (ECB/2005/16), OV L 18, 23.1.2006, 1. lpp..Pamatnostādne ECB/2005/16 tika grozīta ar Pamatnostādnes ECB/2007/2 15. panta 8.-9. punktu. No 2008. gada 15. septembra Pamatnostādne ECB/2005/16 tiks atcelta saskaņā ar Pamatnostādenes ECB/2007/2 14. panta 2. punktu.
    1. uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2001. gada 26. aprīlis), par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (Target) (ECB/2001/3), OV L 140, 24.5.2001, 72. lpp..
    2. ECB Pamatnostādne (2002. gada 27. februāris), ar kuru groza Pamatnostādni ECB/2001/3 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (Target) (ECB/2002/1), OV L 67, 9.3.2002, 74. lpp..
    3. ECB Pamatnostādne (2003. gada 4. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2001/3 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET), kurā grozījumi izdarīti 2002. gada 27. februārī (ECB/2003/6), OV L 113, 7.5.2003, 10. lpp..
    4. ECB Pamatnostādne (2004. gada 21. aprīlis), ar kuru groza Pamatnostādni ECB/2001/3 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET) (ECB/2004/4), OV L 205, 9.6.2004, 1. lpp..
    5. ECB Pamatnostādne (2005. gada 21. janvāris), ar kuru groza Pamatnostādni ECB/2001/3 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET) (ECB/2005/1), OV L 30, 3.2.2005, 21. lpp..
   2. ECB Pamatnostādne (2006. gada 3. augusts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2005/16 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET) (ECB/2006/11), OV L 221, 12.8.2006, 17. lpp..
   3. Unofficial consolidated text [1 a) - b)]. Produced by the Office for Official Publications of the European Communities (PLEASE TRANSLATE), 1.1.2007.
  2. ECB Pamatnostādne (2009. gada 7. maijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2)  (ECB/2009/9), OV L 123, 19.5.2009, 94. lpp..
  3. ECB Pamatnostādne (2009. gada 17. septembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2)  (ECB/2009/21), OV L 260, 3.10.2009, 31. lpp..
  4. ECB Pamatnostādne (2010. gada 15. septembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) ( (ECB/2010/12), OV L 261, 5.10.2010, 6. lpp..
  5. ECB Pamatnostādne (2011. gada 17. marts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (ECB/2011/2), OV L 86, 1.4.2011, 75. lpp..
  6. ECB Pamatnostādne (2011. gada 14. oktobris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2)  (ECB/2011/15), OV L 279, 26.10.2011, 5. lpp..
  7. Pamatnostādne ECB/2007/2. Eiropas Savienības Publikāciju biroja sagatavots neoficiāls konsolidēts teksts , 21.11.2011.