EKP/2012/27

 1. EKP:n suuntaviivat, annettu 5 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) (uudelleenlaadittu teksti) (EKP/2012/27), EUVL L 30, 30.1.2013, s. 1.

  Lisätietoja

  1. Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2007, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2)  (EKP/2007/2), EUVL L 237, 8.9.2007, s. 1.Suuntaviivat EKP/2007/2 tulivat voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2007, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 15 artiklassa olevien siirtymäsäännösten soveltamista. Suuntaviivoja EKP/2005/16 muutetaan suuntaviivojen EKP/2007/2 15 artiklan 8 ja 9 kohdalla 30 päivästä huhtikuuta 2007. Suuntaviivat EKP/2005/16 ja EKP/2006/11 kumotaan suuntaviivojen EKP/2007/2 14 artiklan 2 kohdalla 15 päivästä syyskuuta 2008.
   1. Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 30 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) (EKP/2005/16), EUVL L 18, 23.1.2006, s. 1.Suuntaviivoja EKP/2005/16 muutettiin suuntaviivojen EKP/2007/2 15 artiklan 8 ja 9 kohdalla. Suuntaviivat EKP/2005/16 kumotaan suuntaviivojen EKP/2007/2 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti 15 päivästä syyskuuta 2008.
    1. Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2001, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) (EKP/2001/3), EYVL L 140, 24.5.2001, s. 72.
     1. Oikaisu EKP:n suuntaviivoihin, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2001, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET)(EKP/2001/3), EYVL L 167, 22.6.2001, s. 34.
    2. EKP:n suuntaviivat, annettu 27 päivänä helmikuuta 2002, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) annettujen suuntaviivojen EKP/2001/3 muuttamisesta (EKP/2002/1), EYVL L 67, 9.3.2002, s. 74.
    3. EKP:n suuntaviivat, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2003, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) annettujen suuntaviivojen EKP/2001/3, sellaisina kuin ne ovat muutettuina 27 päivänä helmikuuta 2002 annetuilla suuntaviivoilla, muuttamisesta (EKP/2003/6), EUVL L 113, 7.5.2003, s. 10.
    4. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [1 a)-c)], 1.7.2003.
    5. EKP:n suuntaviivat, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) annettujen suuntaviivojen EKP/2001/3 muuttamisesta (EKP/2004/4), EUVL L 205, 9.6.2004, s. 1.
    6. EKP:n suuntaviivat, annettu 21 päivänä tammikuuta 2005, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) annettujen suuntaviivojen EKP/2001/3 muuttamisesta (EKP/2005/1), EUVL L 30, 3.2.2005, s. 21.
   2. EKP:n suuntaviivat, annettu 3 päivänä elokuuta 2006, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) annettujen suuntaviivojen EKP/2005/16 muuttamisesta (EKP/2006/11), EUVL L 221, 12.8.2006, s. 17.
   3. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [1 a)-b)] , 1.1.2007.
   4. Oikaistaan EKP:n suuntaviivat, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2007, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) (EKP/2007/2), EUVL L 261, 5.10.2010, s. 27.
  2. EKP:n suuntaviivat, annettu 7 päivänä toukokuuta 2009, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2007/2 muuttamisesta (EKP/2009/9), EUVL L 123, 19.5.2009, s. 94.
  3. EKP:n suuntaviivat, annettu 17 päivänä syyskuuta 2009, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2007/2 muuttamisesta (EKP/2009/21), EUVL L 260, 3.10.2009, s. 31.
  4. EKP:n suuntaviivat, annettu 15 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2007/2 muuttamisesta (EKP/2010/12), EUVL L 261, 5.10.2010, s. 6.
  5. EKP:n suuntaviivat, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2011, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2007/2 muuttamisesta (EKP/2011/2), EUVL L 86, 1.4.2011, s. 75.
  6. EKP:n suuntaviivat, annettu 14 päivänä lokakuuta 2011, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2007/2 muuttamisesta  (EKP/2011/15), EUVL L 279, 26.10.2011, s. 5.
  7. Suuntaviivat EKP/2007/2. Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti , 21.11.2011.