EKP/2012/27

 1. EKP suunis üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (uuesti sõnastatud), 5. detsember 2012 (EKP/2012/27), ELT L 30, 30.1.2013, lk 1.

  Täiendav teave

  1. Kehtivus lõppenud: EKP suunis, 26. aprill 2007, üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta  (EKP/2007/2), ELT L 237, 8.9.2007, lk 1.Suunis EKP/2007/2 jõustus 30. aprillil 2007, võttes arvesse üleminekusätteid artiklis 15. Suunise EKP/2007/2 artikli 15 lõigetega 8 ja 9 muudetakse suunist EKP/2005/16 alates 30. aprillist 2007. Vastavalt suunise EKP/2007/2 artikli 14 lõikele 2 tunnistatakse suunised EKP/2005/16 ja EKP/2006/11 kehtetuks alates 15. septembrist 2008.
   1. Kehtivus lõppenud: EKP suunis üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET) kohta, 30. detsember 2005 (EKP/2005/16), ELT L 18, 23.1.2006, lk 1.Suunist EKP/2005/16 on muudetud suunise EKP/2007/2 artikli 15 lõigetega 8 ja 9. Vastavalt suunise EKP/2007/2 artikli 14 lõikele 2 tunnistatakse suunis EKP/2005/16 kehtetuks alates 15. septembrist 2008.
    1. Kehtivus lõppenud: EKP suunis üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET) kohta, 26.4.2001 (EKP/2001/3), EÜT L 140, 24.5.2001, lk 72.
    2. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2001/3 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirsüsteemi (TARGET) kohta, 27.2.2002 (EKP/2002/1), EÜT L 67, 9.3.2002, lk 74.
    3. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2001/3 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET) kohta, mida on muudetud 27.2.2002; 4.4.2003 (EKP/2003/6), ELT L 113, 7.5.2003, lk 10.
    4. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2001/3 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi kohta (TARGET), 21.4.2004 (EKP/2004/4), ELT L 205, 9.6.2004, lk 1.
    5. EKP suunis, 21. jaanuar 2005, millega muudetakse suunist EKP/2001/3 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET) kohta (EKP/2005/1), ELT L 30, 3.2.2005, lk 21.
   2. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2005/16 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET) kohta, 3. august 2006 (EKP/2006/11), ELT L 221, 12.8.2006, lk 17.
   3. Unofficial consolidated text [1 a) - b)]. Produced by the Office for Official Publications of the European Communities (PLEASE TRANSLATE), 1.1.2007.
  2. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2007/2 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta, 7. mai 2009  (EKP/2009/9), ELT L 123, 19.5.2009, lk 94.
  3. EKP suunis, 17. september 2009, millega muudetakse suunist EKP/2007/2 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta  (EKP/2009/21), ELT L 260, 3.10.2009, lk 31.
   1. EKP 17. septembri 2009. aasta suunise (millega muudetakse suunist EKP/2007/2 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta) (EKP/2009/21) parandus, ELT L 279, 23.10.2010, lk 74.
  4. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2007/2 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi kohta (TARGET2), 15. september 2010 (EKP/2010/12), ELT L 261, 5.10.2010, lk 6.
  5. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2007/2 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta, 17. märts 2011  (EKP/2011/2), ELT L 86, 1.4.2011, lk 75.
  6. EKP suunis, 14. oktoober 2011, millega muudetakse suunist EKP/2007/2 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (EKP/2011/15), ELT L 279, 26.10.2011, lk 5.
  7. Suunis EKP/2007/2. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt , 21.11.2011.