ECB/2012/27

 1. ECB's retningslinje af 5. december 2012 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (omarbejdning) (ECB/2012/27), EUT L 30 af 30.1.2013, s. 1.

  Læs mere

  1. Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 26. april 2007 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)  (ECB/2007/2), EUT L 237 af 8.9.2007, s. 1.Retningslinje ECB/2007/2 trådte i kraft den 30 April 2007, med forbehold af overgangsbestemmelserne i artikel 15. Artikel 15, stk. 8 til 9, i retningslinje ECB/2007/2 indeholder ændringer af retningslinje ECB/2005/16 med virkning fra den 30. april 2007. Artikel 14, stk. 2, i retningslinje ECB/2007/2 ophæver retningslinje ECB/2005/16 og ECB/2006/11 med virkning fra den 15. september 2008.
   1. Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 30. december 2005 om TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) (ECB/2005/16), EUT L 18 af 23.1.2006, s. 1.Retningslinje ECB/2005/16 ændredes af artikel 15, stk. 8 - 9) i retningslinje ECB/2007/2. Med virkning fra 15. september 2008 ophæves retningslinje ECB/2005/16 i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, i retningslinje ECB/2007/2.
    1. Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 26. april 2001 om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (Target) (ECB/2001/3), EFT L 140 af 24.5.2001, s. 72.
     1. Berigtigelse af ECB's retningslinje 2001/401 af 26. april 2001 om et Trans-European Automated Real-Time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) (ECB/2001/3), EFT L 167 af 22.6.2001, s. 34.
    2. ECB's retningslinje af 27. februar 2002 om ændring af retningslinje ECB/2001/3 om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System (TARGET) (ECB/2002/1), EFT L 67 af 9.3.2002, s. 74.
    3. ECB's retningslinje af 4. april 2003 om ændring af retningslinje ECB/2001/3 om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET), ændret den 27. februar 2002 (ECB/2003/6), EUT L 113 af 7.5.2003, s. 10.
    4. Uofficiel konsolideret tekst [1 a) - c)]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1.7.2003.
    5. ECB's retningslinje af 21. april 2004 om ændring af retningslinje ECB/2001/3 om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) (ECB/2004/4), EUT L 205 af 9.6.2004, s. 1.
    6. ECB's retningslinje af 21. januar 2005 om ændring af retningslinje ECB/2001/3 om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer-system ("TARGET") (ECB/2005/1), EUT L 30 af 3.2.2005, s. 21.
   2. ECB's retningslinje af 3. august 2006 om ændring af retningslinje ECB/2005/16 om TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2006/11), EUT L 221 af 12.8.2006, s. 17.
   3. Uofficiel konsolideret tekst [1 a) - b)]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1.1.2007.
  2. ECB's retningslinje af 7. maj 2009 om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)  (ECB/2009/9), EUT L 123 af 19.5.2009, s. 94.
  3. ECB's retningslinje af 17. september 2009 om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)  (ECB/2009/21), EUT L 260 af 3.10.2009, s. 31.
  4. ECB's retningslinje af 15. september 2010 om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2010/12), EUT L 261 af 5.10.2010, s. 6.
  5. ECB's retningslinje af 17. marts 2011 om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2011/2), EUT L 86 af 1.4.2011, s. 75.
  6. ECB's retningslinje af 14. oktober 2011 om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2011/15), EUT L 279 af 26.10.2011, s. 5.
  7. Retningslinje ECB/2007/2. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer , 21.11.2011.