ECB/2012/27

 1. Obecné zásady ECB ze dne 5. prosince 2012 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) přepracované znění) (ECB/2012/27), Úř. věst. L 30, 30. 1. 2013, s. 1.

  Dodatečné informace

  1. Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 26. dubna 2007 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2007/2), Úř. věst. L 237, 8. 9. 2007, s. 1.Obecné zásady ECB/2007/2 vstoupily v platnost dnem 30. dubna 2007 s výhradou přechodných ustanovení uvedených v článku 15 těchto obecných zásad. Ustanovením čl. 15 odst. 8 až 9 obecných zásad ECB/2007/2 se zavádějí změny obecných zásad ECB/2005/16 s účinkem od 30. dubna 2007. Čl. 14 odst. 2 obecných zásad ECB/2007/2 zrušuje obecné zásady ECB/2005/16 a ECB/2006/11 s účinkem od 15. září 2008.
   1. Již neplatí: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 30. prosince 2005 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) (ECB/2005/16), Úř. věst. L 18, 23. 1. 2006, s. 1.Obecné zásady ECB/2005/16 byly změněny čl. 15 odst. 8 a 9 obecných zásad ECB/2007/2. S účinkem od 15. září 2008 budou obecné zásady ECB/2005/16 nahrazeny v souladu s čl. 14 odst. 2 obecných zásad ECB/2007/2.
    1. Již neplatí: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 26. dubna 2001 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) (ECB/2001/3), Úř. věst. L 140, 24. 5. 2001, s. 72.
    2. Obecné zásady ECB ze dne 27. února 2002, kterými se mění obecné zásady ECB/2001/3 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) (ECB/2002/1), Úř. věst. L 67, 9. 3. 2002, s. 74.
    3. Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 4. dubna 2003, kterými se mění obecné zásady ECB/2001/3 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) ve znění ze dne 27. února 2002 (ECB/2003/6), Úř. věst. L 113, 7. 5. 2003, s. 10.
    4. Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 21. dubna 2004, kterými se mění obecné zásady ECB/2001/3 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) (ECB/2004/4), Úř. věst. L 205, 9. 6. 2004, s. 1.
    5. Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 21. ledna 2005, kterými se mění obecné zásady ECB/2001/3 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) (ECB/2005/1), Úř. věst. L 30, 3. 2. 2005, s. 21.
   2. Obecné zásady ECB ze dne 3. srpna 2006, kterými se mění obecné zásady ECB/2005/16 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) (ECB/2006/11), Úř. věst. L 221, 12. 8. 2006, s. 17.
   3. Neúřední konsolidované znění [1 a) - b)]. Vypracováno Úřadem pro úřední tisky Evropských společenství , 1. 1. 2007.
  2. Obecné zásady ECB ze dne 7. května 2009, kterými se mění obecné zásady ECB/2007/2 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2009/9), Úř. věst. L 123, 19. 5. 2009, s. 94.
  3. Obecné zásady ECB ze dne 17. září 2009, kterými se mění obecné zásady ECB/2007/2 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2)  (ECB/2009/21), Úř. věst. L 260, 3. 10. 2009, s. 31.
  4. Obecné zásady ECB ze dne 15. září 2010, kterými se mění obecné zásady ECB/2007/2 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2)  (ECB/2010/12), Úř. věst. L 261, 5. 10. 2010, s. 6.
  5. Obecné zásady ECB ze dne 17. března 2011, kterými se mění obecné zásady ECB/2007/2 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2011/2), Úř. věst. L 86, 1. 4. 2011, s. 75.
  6. Obecné zásady ECB ze dne 14. října 2011, kterými se mění obecné zásady ECB/2007/2 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2)  (ECB/2011/15), Úř. věst. L 279, 26. 10. 2011, s. 5.
  7. Obecné zásady ECB/2007/2. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie , 21. 11. 2011.