Menu

ECB/2009/22

  1. Sklep ECB z dne 6. oktobra 2009 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB  (ECB/2009/22), UL L 274, 20. 10. 2009, str. 38.