BCE/2009/22

  1. Decizia BCE din 6 octombrie 2009 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB (BCE/2009/22), JO L 274, 20.10.2009, p. 38.