Menu

ECB/2009/22

  1. Besluit van de ECB van 6 oktober 2009 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB  (ECB/2009/22), PB L 274 van 20.10.2009, blz. 38.