Menu

ECB/2009/22

  1. ECB Lēmums (2009. gada 6. oktobris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem  (ECB/2009/22), OV L 274, 20.10.2009, 38. lpp..