EKB/2009/22

  1. Az EKB határozata (2009. október 6.) a TARGET2-EKB szabályairól szóló EKB/2007/7 határozat módosításáról  (EKB/2009/22), HL L 274., 2009.10.20., 38. o.