EKP/2009/22

  1. EKP:n päätös, tehty 6 päivänä lokakuuta 2009, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta (EKP/2009/22), EUVL L 274, 20.10.2009, s. 38.