EKP/2009/22

  1. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta, 6. oktoober 2009  (EKP/2009/22), ELT L 274, 20.10.2009, lk 38.