ECB/2009/22

  1. ECB's afgørelse af 6. oktober 2009 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB  (ECB/2009/22), EUT L 274 af 20.10.2009, s. 38.